Zablude o nekorisnosti lekova u lečenju alkoholizma

 

Zablude o lekovima:

 1. Alkoholičari se ne mogu lečiti pomoću medicine.

 2. Lekovi ne pomažu u lečenju alkoholizma. Mnogi su uzimali te lekove, primali injekcije, pa su opet propili.

 3. Za lečenje su dovoljni lekovi, volja pacijenta uopšte nije važna.

 4. Sedativi su korisni u lečenju alkoholičara. Zato ih alkoholičar mora piti i posle prestanka lečenja.

 5. Pošto prepisana terapija ne odgovara, pacijent može da je promeni.

 6. Pacijent slobodno može prekinuti korišćenje lekova kada utvrdi da mu više nisu potrebni.

Istina je:

 1. Zapravo, alkoholičari se medicinski detoksikuju u bolnicama. Posle te detoksikacije sledi intenzivna terapija sa uvođenjem raznih lekova, u prvom redu Antabusa i raznih vitamina, kao i nekih drugih lekova. To zavisi od toga koji su se zdravstveni problemi i bolesti pojavile kod dotične osobe.

 2. Tačno je da ne postoji lek čije je dejstvo takvo da se može postići brzo izlečenje bolesnika u odvikavanju od alkohola. Postoji lek koji može mnogo da pomogne, a to je Antabus. Naravno, može se koristiti jedino uz lekarsko odobrenje. Da li će dotična osoba posle izvesnog vremena ponovo početi piti, to zavisi od mnogo faktora. U prvom redu zavisi od samog pacijenta i njegove okoline, a ne od prepisanih lekova.

 3. Alkoholizam je bolest čije postojanje sam bolesnik negira. Alkoholičar koji se leči dužan je da se strogo pridržava uputstva lekara. Međutim, samo pomoću toga ne može da se zaleči. Potrebno je da spozna i da prizna samom sebi i svojoj porodici da je on alkoholičar i da mu je potrebna pomoć. Tek posle toga sa njegovim aktivnim učešćem u lečenju se mogu očekivati vrlo dobri rezultati.

 4. Sedativi su korisni samo za vreme intenzivne terapije. Ako se i posle nastavlja sa njihovim korišćenjem mogu izazvati štetne posledice, pa čak i zavisnost.

 5. Ni pod kojim uslovom nije preporučljivo da pacijent sam menja svoju terapiju jer ona može imati pogubne posledice. Ako utvrdite da terapija ne odgovara, trebate se što pre javiti svom lekaru i zamoliti ga da promeni lekove i dozu. Ni jedan lek ne deluje isto na svakog čoveka i zato se terapija prilagođava dotičnoj osobi.

 6. Nijedna bolest ne može biti izlečena ako se lek ne uzima onako kako to lekar preporučuje. Pacijent ne može da zna da li su mu prepisani lekovi i dalje potrebni ili ne. Zbog toga treba redovno ići na kontrole i lekar će utvrditi kada treba da smanjite dozu ili prekinete uzimanje leka. Prerano prekidanje korišćenja određenog leka može imati za posledicu pogoršanje neke bolesti ili može dovesti do recidiva. Recidiv dovodi do još izraženije slike alkoholizma, nastajanju težih fizičkih i psihičkih problema i bolesti nego što su bile pre lečenja.

Nazad