Mali ogledi o životu

 

  1. Budite sa svime što imate zadovoljni i imajte ljubav prema svima. Ne poželite ono što je tuđe.
  2. Nemojte ispitivati tuđe poroke i greške, već pogledajte sami sebe i preispitajte se.
  3. Ako ste na bilo koji način uvredili nekoga ili ga ožalostili, potrudite se svim silama da ispravite svoju grešku i da dobijete oproštaj.
  4. Sve što činite, činite sa razboritošću, smirenošću, bez žurbe, pa će vam i dela uspešna biti.
  5. Zlo u čoveku dobrim pobeđujte. Zlom se zlo ispraviti ne može.
  6. Ako ti ko postavi pitanje, a ti ne znaš odgovor, da ne bi slgao i obmanuo i da se ne bi poneo podmuklo i lukavo, jednostavno reci: "Ne znam, nisam u stanju da odgovorim, pitajte nekog drugog."
  7. Naša vera se pokazuje u našim delima, našim rečima i našim mislima.

<< Kako donijeti dobru odluku|Desiderata >>


Nazad