8. pravilo: Ako dođe do recidiva, što pre se javite terapeutu i nastavite lečenje!

 

Postoji recidiv, a postoji i propijanje.

Pod recidivom podrazumevamo kraći period ponovljenog pijenja (najčešće jednokratno pijenje), kojem je prethodilo aktivno lečenje od alkoholizma. Pošto rezultati lečenja nisu u potpunosti izgubljeni, pacijent se analizom recidiva i događaja koji su mu prethodili može ponovo vratiti u terapijski program i nastaviti lečenje tamo gde je stao.

Pod propijanjem podrazumevamo duži period ponovnog pijenja (najčešće nekoliko meseci, pa i godina) nakon sprovedenog lečenja. Ovaj duži period ponovljenog pijenja znači ponovno uspostavljanje alkoholičarskog ponašanja, što je dovelo do gubitka pozitivnih terapijskih efekata. Znači, treba krenuti iz početka.

Bitno je znati da recidiv nije smak sveta

i da se može sanirati, pa čak i preokrenuti u povoljan terapijski tok, ali jedino kada postoji spremnost pacijenta i njegove porodice da se hitno jave terapeutu i nastave lečenje.

Nazad