Alkoholičarsko ponašanje

 

Mehanizmi odbrane

Na alkoholizam kao bolest zavisnosti razvijaju se mehanizmi odbrane. Oni su inače mnogo složenije prirode, nego, recimo, kod nekih neuroza, pa ih s pravom neki autori nazivaju strategijom (taktikom) alkoholičara. Mehanizmi odbrane alkoholičara nisu samo nesvesni konflikti, što srećemo kod neuroza, već konflikti i procesi, često puta, svesnog karaktera.

Mehanizmi odbrane alkoholičara su:

Alkoholičarsko ponašanje

Na temelju ovih taktika kod alkoholičara se uobličava specifičan model ponašanja  koji nazivamo alkoholičarsko ponašanje.

Kada je alkoholičarsko ponašanje neprilagođeno važećim normama društveno poželjnog ponašanja, nazivamo ga asocijalnim, a kada je direktno suprotno društvenim normama i ugrožava druge ljude, nazivamo ga antisocijalnim.

Najčešće karakteristike alkoholičarskog ponašanja su:

Nazad