Deklaracija o mladima i alkoholu

2001. god.

 

Evropska Povelja o Alkoholu, usvojena od članica država 1995.- e godine, postavila je vodeće principe i ciljeve radi pomaganja i zaštite zdravlja i dobrobiti svih ljudi u Regionu. Ova Deklaracija ima za cilj da zaštiti decu i omladinu od pritisaka da popiju alkohol i da smanje štetu koja im je načinjena neposredno ili posredno pomoću alkohola. Deklaracija afirmiše pet načela Evropske Povelje o Alkoholu:

Nazad