Recidiv

Uspeh u lečenju alkoholizma

Uspeh u lečenju alkoholizma se može postići jedino ako se osoba koja je prihvatila lečenje u potpunosti pridržava plana i programa lečenja.

Kada govorimo o uspešnom lečenju, obično podrazumevamo apstinenciju alkoholičara. Međutim, apstinencija nije dovoljna sama po sebi i ona nije cilj lečenja. Apstinencija je samo kamen temeljac na koji treba dalje graditi: postepeno menjati svoje navike, svoje poglede, razmišljanje, odnos prema drugi ljudima, itd. Ovo je dugotrajan proces u kojem su recidivi – ponovno vraćanje pijenju – mogući. Neke osobe nakon što započnu apstinenciju, održavaju je tokom celog života, a neki posle kraće ili duže apstinencije upadaju u recidiv.

"Suvi" i "mokri" recidiv

"Suvi" recidiv označava stanje u kome alkoholičar još ne pije ali se vraća starim oblicima ponašanja, odnosa i komunikacija. Ponekad je takvo stanje opasnije od "mokrog" recidiva. Ona manifestuje otpor prema lečenju i prema zdravim promenama u životu apstinenta: “opravdano” izostaje sa terapijskih sastanaka, odbija Tetidis jer mu “škodi”, itd. Potrebno je posvetiti mu punu pažnju, analizirati ga i otkloniti okolnosti zbog kojih je nastala. Ako se to ne uradi, dolazi do "mokrog" recidiva.

"Mokri" recidiv znači da se u toku održavanja apstinencije popilo alkoholno piće, i to je ono što se uglavnom podrazumeva pod pojmom recidiva. Znači, apstinencija se prekida i to terapiju i sve njene učesnike dovodi u krajnje neizvestan i dramatičan položaj. Da se ne bi izgubilo ono što se dotadašnjim lečenjem postiglo, potrebno je što pre se javiti terapijskom timu i preduzeti korake da se učinak recidiva što pre sanira.

Recidiv

Ponovno konzumiranje alkohola naziva se recidiv.

Odgovor na pitanje šta je zapravo recidiv potražit ćemo u literaturi u kojoj se navodi: “Recidiv je vraćanje bolesti. Recidivi su vrlo česti kod pojedinih psihijatrijskih bolesnika, naročito kod psihoza. Pod recidivom se katkada podrazumeva i vraćanje somatskih bolesti, na pr. recidiv upale pluća ili neke druge bolesti. Posebno je značajan recidiv alkoholizma, koji je kod alkoholičara vrlo čest. Jednom lečeni alkoholičar ne bi više nikada smeo popiti niti najmanju količinu alkohola. Međutim, alkoholičari nakon nekog vremena apstinencije obično pokušavaju normalno trošiti alkoholna pića, što u najkraćem vremenu dovodi do recidiva alkoholizma” (Hudolin).

Recidiv je za alkoholičara velika opasnost. Naime, suština njegove bolesti je u tome da ne može popiti samo jednu čašicu već nezadrživo nastavlja sa pijenjem, dok se ubrzo ne dovede u staro stanje ili još gore. To "još gore" je zbog toga što je njegovo zdravlje jako narušeno i ponovno nekontrolisano pijenje vrlo brzo ruši stabilnost organizma i često takvi recidivisti brže umiru.

Propijanje

Moramo napraviti razliku između recidiva i propijanja.

Recidiv je kada posle jedne ili par popijenih čaša ili posle par dana dotična osoba zatraži pomoć stručnjaka i ponovno uspostavi apstinenciju. Naravno, posle recidiva se terapija može nastaviti tamo gde je i stala.

Propijanje je kada se pacijent tek posle više meseci ili godina pijenja javi ponovo na lečenje. Tokom tih meseci ili godina zbog intenzivnog korišćenja alkohola gube se svi do tada postignuti terapijski efekti i uspostavlja se ranije, alkoholičarsko ponašanje. Uz sve to i organizam propada. Znači, kod propijanja dolazi do fizičkog i psihičkog propadanja alkoholičara. Zbog toga ako dođe do ponovnog javljanja terapijskom timu, sve se mora početi iz početka. Pozitivne efekte terapije ponovo treba postići iz početka.

Zbog toga je bolje ponovo se javiti lekaru što pre.

Simptomi koji vode u recidiv

Ako analiziramo recidive, u početku ćemo biti bespomoćni jer nećemo znati odgovor na ovo osnovno pitanje: "Zašto? Sve je učinjeno, a on je ipak poklekao." Tek ako malo dublje zavirimo u odvijanje događaja, videćemo da tu ima nekog smisla, opazićemo da i recidiv ima svoju "anatomiju." Zato svaki slučaj treba ispitati pojedinačno.

Simptomi koji vode u recidiv su:

Recidivista opravdava svoje ponovno pijenje sa nekim od gornjih razloga ili sa nečim drugim. Ova opravdanja su bez osnova. Sa ponovnim pijenjem se ne postiže rešavanje ni jednog problema, niti dolazi do boljitka ni u porodičnim odnosima, ni u zdravstvenom stanju, niti na radnom mestu. To je samo bežanje od suočavanja sa problemima. A život je pun problema, zato kada bi svako od nas počeo da pije zbog nečeg, gde bi nam bio kraj?

"Dobiti"

Treba se zapitati šta dobija alkoholičar sa recidivom.

Alkoholičar sa recidivom dobija veoma mnogo. On na taj način izbegava sve ovozemaljske poteškoće i suočavanje sa problemima, izbegava razne obaveze, ima osećaj da je svakog obmanuo, da niko ne zna kako on manipuliše, da je pametniji od svakog, da je svemoćan, da može da radi šta hoće, da može da ide gde i kada hoće, da su problemi nestali, da mu niko ne može ništa, itd. Makar za trenutak dobija ovu iluziju.

Naime, ljudi imaju mnogo problema da se prilagode našoj civilizaciji, da budu tačni, uredni, odgovorni. To je veliki napor, treba mnogo žrtvovati. Posebno je to teško za osobu koja je niz godina bila hendikepirana, izbačena iz tokova života u kojem je samo prividno vegetirala. Povremeno će kod takve osobe doći do zamora, do zasićenosti, do krize. Ne može više izdržati. Barem nakratko želi da pobegne u svet zaborava i iluzije. U svet koji ga i dalje mami sa svojim lepim trenucima.

Šta preduzeti?

Moramo znati da je alkoholizam recidivantna bolest. Kada se recidiv ustanovi, ne treba očajavati, već je najvažnije što pre javiti se terapijskom timu radi zaustavljanja pijenja i uspostavljanja apstinencije. Ovde je od izuzetne važnosti uloga saradnika. Saradnik mora da bude uporan u nameri da recidivistu vrati na put apstinencije.

Kada se recidivista javi terapijskom timu, postupak je sledeći: Prvo se sprovodi detoksikacija, tj. organizam se očisti od alkohola. Zatim se ponovo uvodi uzimanje tetidisa. Propisanu dozu dotična osoba mora svaki dan redovno uzimati, najbolje pred saradnikom.  Ako je potrebno, daju se lekovi za razne tegobe i bolesti koje su nastale ili su se pogoršale zbog ponovnog uzimanja alkohola. Uvode se redovne kontrole da bi se pratilo stanje i ponašanje recidiviste.

Uz sve ove mere sledi i analiza recidiva uz učešće kako recidivista i saradnika, tako i stručnog tima za lečenje bolesti zavisnosti. Preispituje se ponašanje, kao i povod koji je doveo do recidiva. Na ovaj način se dolazi do dubljih uzroka nastajanja krize i recidiva. Doneti zaključci će pomoći da se u budućnosti prepoznaju simptomi i da se na taj način izbegnu slične situacije i recidiv.

Lečene alkoholičare i njihove saradnike treba edukovati kako bi izbegli zamke koji stoje na putu lečenja i apstinencije.

 Odnos prema recidivisti

Potrebno je zauzimanje što pravilnijeg stava prema recidivisti. Bilo koja vrsta negativnog prilaza ne sme imati prolaznost. Takođe ni krajnosti u drugom smislu nisu prihvatljivi, kao popustljivost i sažalenje.

Mnogi od nas smatraju da je alkoholičar nakon prestanka pijenja "kao i mi". Zaboravljamo da je on veoma hendikepiran, da mu je zdravlje u lošem stanju, da je njegov ugled načet, itd. Ali i on ima svoje ambicije, svoja osećanja, svoje strahove, itd. On je nesiguran i treba mu podrška i pomoć da bi povratio sve to što je izgubio. Stvaranje poverenja, otvorenosti, međusobnog zbližavanja i dijaloga baš o onim problemima koji ga muče - jeste prevencija recidiva.

Treba izgraditi poštovanje samog sebe i drugih ljudi, a sa tim paralelno i drugačije odnose u porodici, u okolini i na radnom mestu. Tada se ne pomišlja na recidiv, nego na unapređivanje vlastitog zdravlja, brige o njemu, jer svi imamo pravo na zdravlje, samo zavisi od nas kako to pravo koristimo.

Nazad