Apstinencija, apstinent

 

Apstinencija

Apstinencija znači uzdržavanje od nečeg, i zato se nepijenje alkoholnih pića označava kao apstinencija. Znači, apstinencija znači potpuno uzdržavanje od konzumiranja alkohola.

Apstinent je čovek koji ne pije alkohol, čovek koji se potpuno uzdržava od konzumiranja alkohola. Postoje osobe koje zbog nekih svojih razloga i shvatanja odbijaju da piju alkoholna pića. Oni su pravi apstinenti. Ali, pošto mi razmatramo temu vezanu za alkohol i alkoholizam, oni nisu deo našeg razmatranja. Nas interesuju oni koji su nekad pili, a sada više ne. I oni se označavaju kao apstinenti.

Za uspešno lečenje osnovno je postići apstinenciju od alkohola, a zatim raznim terapijskim merama ostvariti potpunu rehabilitaciju i resocijalizaciju alkoholičara, sa trajnom apstinencijom. Jednom lečeni alkoholičar mora trajno apstinirati. Svaki lečeni alkoholičar mora znati da postoje samo dva puta: Jedan da pije kao što je pio ranije i na taj način da skroz upropasti svoje zdravlje, i drugi, nikada ni kap!

Tzv. društvena, normalna, umerena potrošnja alkoholnih pića bivšem alkoholičaru više nije moguća. On nikada ne može biti umerenjak! Sebe ne može kontrolisati u pijenju i zato alkohol ne može i ne sme nikada uzeti u usta! Zato je uspostavljanje apstinencije ustvari preduslov pristupanju lečenju, a cilj lečenja je uspostavljanje novog, zdravog modela življenja umesto ranijeg bolesnog, alkoholičarskog modela.

Znači: Nikad ni jednu kap!

Lečeni alkoholičar ne može da popije samo jednu čašu, ali zato može da ne popije ni jednu čašu.

Apstinencija je svakako najvažnija stvar u životu lečenog alkoholičara. Odluka o apstinenciji najvažnija je odluka koju je alkoholičar doneo, jer celi njegov budući život, i sve što ima u životu, zavisi od toga hoće li apstinirati ili neće.

Trezvenjaštvo

Trezvenjaštvo  kao pojam ima dva značenja. Ako je u pitanju lični stav pojedinca koji se odnosi samo na njega, onda ova reč ima isto značenje kao i apstinencija. Dakle, ona znači  potpuno uzdržavanje od konzumiranja alkohola. No, ako je u pitanju organizovani pokret, onda trezvenjaštvo znači borbu protiv alkohola. Znači, borbu protiv pijenja alkoholnih pića, a ne protiv alkoholizma! Ovaj pokret se zalaže za "suvo društvo", pokušaj da se ljudi kompletno i totalno odvrate od pijenja alkoholnih pića.

Trezvenjaštvo i borba protiv alkoholizma ne samo da nisu ista stvar, nego skoro da nemaju nikakve veze jedna sa drugom.

U oglasima u kojima se traži bračni partner često se postavlja uslov da je dotična osoba "antialkoholičar". Onaj ko je dao oglas na ovaj način je rekao da izabranik treba da bude protiv ljudi obolelih od alkoholizma. Naravno, da to nije mislio nego je mislio nešto sasvim drugo, ali je upotrebio pogrešan izraz.

Nazad