Ko ima problema sa alkoholom?

 

Konzumiranje alkohola

Najčešći razlozi konzumiranja alkohola su društveni običaji, opšteprihvaćene norme ponašanja i navika. Mnogi pojedinci pijenje alkohola shvataju kao "pomoć" u stresnim situacijama, vide ga kao način rešavanja problema, napetosti, frustracije. Poremećaji u međuljudskim odnosima, razvodi, smrt partnera ili neke druge bliske osobe, samački život, gubitak posla i nezaposlenost takođe povećavaju rizik od prekomernog pijenja. Svakodnevni dodir sa alkoholom povećava rizik prekomerne potrošnje alkohola - konobari, menadžeri, političari, trgovački putnici i dr.

Međutim, svako konzumiranje alkohola se ne može označiti kao zloupotreba, ni svaka osoba koja pije alkohol ne može se proglasiti zavisnikom. Pijenje alkoholnih pića u pojedinim istorijskim fazama je imalo društvene funkcije, koje nisu uvek bile negativne. Alkohol je služio kao zamena za hranu, kao zamena za vodu kada je ona bila zagađena, kao lek kad drugih lekova nije bilo. Ne treba zaboraviti da su se i alkoholna pića tokom vekova menjala. Konzumiranje alkohola može biti trojako: upotreba, zloupotreba i zavisnost.

Upotreba, zloupotreba, zavisnost

O upotrebi alkohola govorimo kada neko konzumira alkoholno piće kao sredstvo protiv žeđi ili sredstvo za uživanje u količini koja ne predstavlja opasnost ni za njega, a ni za njegovu okolinu. To je ustvari umereno, ili društveno prihvaćeno pijenje.

O zloupotrebi alkohola govorimo kada pojedinac toliko pije da to ugrožava njega samog i njegovu okolinu. Običnim rečima rečeno, kada se napije, bude mortus, itd. Tada on može da ispolji neko negativno ponašanje, na primer: postane agresivan, svađa se, započne tuču, izvrši neku kriminalnu radnju, vozi kola, itd. Negativne posledice se brzo povećavaju ako se takvo ponašanje češće nastavlja. Mogu nastupiti štetne zdravstvene posledice, nanošenje štete duševnom zdravlju, problemi u porodici i na radnom mestu.

Kada se zloupotreba alkohola upražnjava često i duži vremenski period (godinama), dolazi do zavisnosti. Pod zavisnošću podrazumevamo da se pojedinac nalazi u bolesnom odnosu prema alkoholu, da ne može više da kontroliše upotrebu alkohola. Takvoj osobi alkohol je potreban kako bi održala telesnu i duševnu ravnotežu.

Problemi

Problema sa alkoholom ima osoba koja:

Test

Pročitajte sledeća pitanja i nakon što odgovorite na njih, saznat ćete imate li vi ili neko od vaših najbližih probleme sa alkoholom:

  1. Da li ste ikada pomislili da biste trebali sasvim prestati sa pijenjem alkoholnih pića?

  2. Da li vas uznemiri kritika ili prebacivanje ljudi oko vas zbog vašeg pijenja?

  3. Da li su vas drugi kritikovali zbog pijenja?

  4. Da li ste ikada do sada posegnuli rano ujutro za alkoholom zato da biste smanjili svoju napetost i mrzovolju ili da biste se osećali bolje i svežije?

Rešenje: Jedan potvrdan odgovor na ponuđena pitanja upućuje na moguće probleme vezane uz pijenje alkoholnih pića. Više od jednog potvrdnog odgovora govori o prisutnosti problema vezanih uz pijenje alkohola. Važno je otići lečniku da biste se dogovorili o potrebi daljnje pomoći, odnosno da biste potvrdili dijagnostičku nedoumicu.

Nazad