Da li sebe izlažem opasnosti zbog korišćenja alkohola?

 

Da, ako:

Nazad