Klubovi lečenih alkoholičara

 

Klubovi lečenih alkoholičara su društveno pravne organizacije u koje se uključuju lečeni alkoholičari i njihove porodice i građani koji prihvataju život bez alkohola.

Osnovna uloga kluba je:

  1. Učvršćivanje apstinencije, njeno održavanje i stabilizacija kako psihička, tako i fizička.

  2. Promena starih i sticanje novih navika.

  3. Lakše savlađivanje apstinencijskih kriza u sličnoj grupi sa sličnim ili istim problemima.

  4. Pomaganje da i drugi počnu lečenje i istraju u apstinenciji.

  5. Rehabilitacija i uspostavljanje izgubljenih uloga u životu i uključenje u normalne svakodnevne tokove života.

Sastanci kluba se održavaju jednom nedeljno, određenog dana i u određeno vreme. Sastanak kluba ima tri faze:

  1. Faza okupljanja članova – odlikuje se spontanim komunikacijama članova

  2. Tematska faza – to je terapijski deo rada kluba. Obrađuju se razne teme iz alkoholizma i iz svakodnevnog života, pri čemu su članovi aktivni.

  3. Zabavno-rekreativna faza – članovi u opuštenoj i prijatnoj atmosferi, uz kafu ili sok, koriste prostorije kluba za razne aktivnosti.

U klub svaki pacijent ulazi tokom ili nakon faze intenzivnog lečenja, sa obavezom da tu provede najmanje jednu ili dve godine. U praksi se dešava da znatan broj članova nastavlja da aktivno učestvuje u radu kluba i nakon isteka ovog vremena. 

Očigledno je da su iskustva i podrška koja se tamo dobija nešto što je za mnoge članove dragoceno i čega ne žele da se odreknu.

Nazad