Lečenje alkoholizma

 

Alkoholizam je bolest koja se može lečiti i zalečiti. Lečenje alkoholizma, gledano delom i sa pravne strane, može biti "dobrovoljno" ili prisilno.

Prisilno lečenje

Prisilno lečenje se u nekim zemljama gde postoje zakonske osnove i zakoni o alkoholizmu, bazira na dosta širokim osnovama. Tako, na primer, kao razlog za podvrgavanje prisilnom lečenju uzima se i "razaranje porodice" - što je, može se mirno reći, kod značajnog broja alkoholičara, ako ne i kod većine, obično slučaj. Prema tome, data je široka zakonska osnova da se ljudi oboleli od alkoholizma, koji time ugrožavaju i sebe i svoju porodicu pa i čitavo društvo, tretiraju praktično isto kao i društveno opasni duševni bolesnici, te da se podvrgnu zakonski zasnovanom prisilnom lečenju.

Kod nas na žalost nema Zakona o zavisnosti od alkohola ili drugih supstanci. Krivični zakon predviđa prisilno lečenje alkoholičara samo onda ako je on učinio neko krivično delo za koje sud smatra da mu je uzrokom bio alkoholizam i ako sud smatra da bi alkoholizam mogao i dalje biti uzrokom činjenja eventualno sličnih ili istih takvih krivičnih dela. Na svu sreću novi Porodični zakon, kao i Krivični zakon predviđa sankcije za nasilje u porodici, a ako su one počinjene u alkoholisanom stanju, predviđa i obavezno lečenje od alkoholizma. Zbog toga porodica više ne treba da toleriše teror alkoholičara, već odmah treba da pozove policiju koja će dalje rešavati sudbinu nasilnika.

"Dobrovoljno" lečenje

Iz prakse poznajemo nekoliko glavnih grupa razloga zašto se alkoholičar odlučuje na lečenje:

Ima i drugih razloga, no ovi koje sam iznela su najčešći. Sem toga oni se vrlo često kombinuju pa bude i po nekoliko razloga zašto se alkoholičar odlučuje na lečenje.

Nazad