Dijagnoza alkoholizma

 

Dijagnoza Alkoholizam 

Za dijagnozu alkoholizma postoje različiti kriterijumi. Ukoliko dotična osoba ispuni određeni broj kriterijuma, smatra se zavisnom. Da bi se neko stanje označilo alkoholizmom, trebalo bi da ispunjava bar jedan od četiri kriterijuma: 

 1. psihičku i fizičku zavisnost

 2. progresiju somatskih, psihijatrijskih i neuroloških komplikacija

 3. gubitak kontrole nad pićem

 4. nemogućnost apstinencije.

Lekar i pacijent

Dijagnoza alkoholizma može biti nepouzdana, jer dijagnoza zavisi da li je pacijent spreman da iskreno odgovori na niz pitanja o svojim modelima pijenja i o svojim stavovima prema pijenju. To je problem, jer čest simptom alkoholizma je poricanje. Stara poslovica o alkoholizmu je ta da je to "jedina bolest koja negira da postoji i opire se lečenju". Ako neko nije spreman da bude iskren o svojim navikama pijenja, onda je teško, ako ne i nemoguće, tačno dijagnoziranje alkoholizma.

Zbog toga lekar kod postavljanja dijagnoze alkoholizma sem razgovora sa pacijentom, u obzir uzima i sve telesne i psihičke simptome, ponašanje i životnu situaciju, te određene parametre iz analize krvi.

Porodica i prijatelji

Mnogo pre nego što se problemi pijenja dijagnoziraju u zdravstvenoj ustanovi, obično su prepoznate od strane prijatelja i porodice. Te bliske osobe primećuju da dotična osoba nastavlja pijenje uprkos svim problemima koje to izaziva u njihovim životima i oni ispravno dijagnoziraju da osoba ima problem sa pijenjem.

Prijatelji i članovi porodice mogu pokušati razgovarati sa dotičnom osobom o problemu i ohrabriti ga da zatraži pomoć, ali opet, sledi negiranje. Negiranje je tako često kod ljudi sa problemom zloupotrebe alkohola da je samo negiranje znak upozorenja. Alkoholičar jednostavno ne vidi ili odbija priznati da je konzumacija alkohola izvor problema.

Za porodicu predstavlja problem što se alkoholizam retko dijagnozira tokom rutinskih lečničkih pregleda ili za vreme hospitalizacije. Lečnici rutinski ne prepoznaju simptome, a kad ih prepoznaju, nailaze na poteškoće kod suočavanja svojih pacijenata sa njihovim problemom pijenja.

Alati dijagnoze

Tokom godina razvilo se mnogo dijagnostičkih testova za utvrđivanje problema vezanih za pijenje kao i za ocenjivanje problema. Da bi se nosili sa negiranjem problema, većina ovih testova ne postavlja direktna pitanja o tome koliko osoba pije, nego umesto toga postavlja pitanja o problemima vezanih za pijenje.

Na raspolaganju su nam mnogi testovi za utvrđivanje alkoholizma. U poslednjih nekoliko godina razvijeni su kraći testovi da bi podstakli proveru za probleme izazvane alkoholom. Kraći testovi sa četiri do pet pitanja su delotvorni u početnom proveravanju i otkrivanju zavisnosti, dok su duži, složeniji testovi korisni za temeljniju procenu. 

Simptomi zavisnosti od alkohola

Bez obzira koji se alat koristi za određivanje nivoa zloupotrebe alkohola, stručnjaci iz odgovora dolaze do zaključka.

Prema Dijagnostičkom i Statističkom Priručniku Mentalnih Poremećaja, Četvrto Izdanje, simptomi zavisnosti od alkohola uključuju:

 1. Zanemarivanje drugih aktivnosti: Pijenje alkohola smanjuje ili uklanja važne društvene, poslovne ili rekreacijske aktivnosti.

 2. Prekomerna upotreba: Alkoholičar počinje konzumirati veće količine alkohola kroz duži vremenski period od vremena nego što je nameravao.

 3. Slabljenje kontrole: Alkoholičar čini ponovljene neuspešne pokušaje da bi smanjio ili kontrolisao svoje pijenje.

 4. Uporno korišćenje: Alkoholičar nastavlja konzumirati alkohol uprkos svesnosti da njegovo pijenje uzrokuje ili pomaže nastajanju neprestanih ili periodičnih fizičkih ili psiholoških problema.

 5. Velike količine vremena provedene u aktivnostima vezanih za alkohol: Alkoholičar troši abnormalne količine vremena na aktivnosti koje uključuju nabavljanje, korišćenje i / ili oporavljanje od posledica alkohola.

 6. Krize: Kada alkoholičar prestane piti na kratko vreme, on doživljava simptome kao što su mučnina, znojenje, drhtanje ili anksioznost.

 7. Tolerancija: Alkoholičaru je potrebna sve veća i veća količina alkohola kako bi postigao isti nivo intoksikacije.

Dijagnoza zdravog razuma

Za one koji piju a možda pokušavaju utvrditi da li je njihovo pijenje dostiglo nivo zavisnosti od alkohola, postoje neka zajednička pitanja zdravog razuma koja bi mogla dati odgovore. Jednostavno rečeno, ako morate pitati, verovatno imate problem. Oni koji piju "normalno" ne razmišljaju o tome da li je njihovo pijenje problem. Oni uopšte ne razmišljaju o tome.

Ako ste pokušali da prestanete sa pijenjem - obećavali sebi da nikad više nećete piti - i pronašli sebe posle nekoliko dana ili nedelja kako opet pijete, verovatno imate problem. Ako ste pokušali da prestanete a niste mogli učiniti tako, više nemate kontrolu, alkohol ima kontrolu nad vašim životom.

Nazad