Izjave

slavnih ljudi o alkoholu i alkoholizmu


Stranica:    1 2 3 >> Apstinencija je povoljna i za glavu i za džep. - Horace Greeley


Pijanstvo je dobrovoljna ludost. - Seneka


Vino ništa ne izmišlja i nikoga ne laže-ono samo blebeæe. - Šiler


Vino èini èoveka ludim, ali ne lošim. - Žan Žak Ruso


Apstinencija je povoljna i za glavu i za džep. - Horace Greele


Bahus je potopio više ljudi nego Neptun. - Thomas Fuller


Kada sam èitao o zlu alkoholizma, odustao sam od èitanja. - Henry Youngman


Ima boljih stvari u životu od alkohola, ali alkohol nadoknaðuje to što ih nemaš. - Terry Pratchett


Najbolje pivo na svetu je otvorena boca u tvojoj ruci! - Danny Jansen


Vino je flaširana poezija. - Robert Louis Stevenson


Ja više volim da verujem da Bog nije mrtav, veæ samo pijan. - John Marcellus Huston


Inteligentan èovek je ponekad prinuðen da se napije da bi proveo vreme sa svojim budalama. - Za koga zvone zvona, Ernest Hemingway


Sir, da ste Vi moj suprug, otrovala bih vaše piæe - Gospoða Astor ljutito Vinstonu Èerèilu
Gospoðo, da ste Vi moja supruga, Ja bih ga rado popio - odgovori Vinston Èerèil


- Da, gospoðo, Ja sam pijan. Ali ujutru Ja æu biti trezan, a Vi æete i dalje biti ružni. - Winston Churchill


Jako žalim ljude koji ne piju. Kada se ujutru probude, oseæaju se tako dobro, kao što æe se oseæati ceo dan. - Dean MartinStranica:    1 2 3 >> 


Nazad