Demencija alkoholičara

 

Demencija (izlapelost) je teško oštećenje ili potpun gubitak duševnih sposobnosti, praćeno poremećajima u emocijama i ponašanju.

Demencija kod alkoholičara nastaje zbog direktnog štetnog dejstva alkohola na ćelije mozga i njihovog izumiranja, koja kod ljudi koji mnogo piju može da nastupi već posle tridesete godine života. Normalno se javlja tokom starenja, ali kod alkoholičara je mnogo ubrzanija i intenzivnija.

Glavna karakteristika ove bolesti je problem pamćenja. Osoba se ne seća događaja od pre nekoliko dana, sadržaja razgovora, poslova koje je radila. Teško se priseća naziva predmeta koje svakodnevno koristi. S obzirom da zaboravlja šta je nekome pričao jednu istu stvar ponovo priča jednoj istoj osobi 3-4 puta, šale ne shvata i sve prihvata bukvalno. U poodmakloj fazi ove bolesti, bolesnici nisu u stanju da vode računa o sebi, ne mogu da kontrolišu svoje fiziološke potrebe, čak ne priznaju ni svoje najbliže. Nastala oštećenja mozga su konačna. Demencija se može javiti u toku alkoholizma na nekoliko načina: najčešće u početku neprimetno, i polagano napredujući. Često počinje etičkom redukcijom ličnosti koja se primećuje u nizu promena u ponašanju alkoholičara. Najčešće se etička redukcija primećuje u seksualnom domenu.

Osobe koje neguju takvog bolesnika, ili žive zajedno sa njim, mogu i sebi i njemu uštedeti mnoge neprilike i nesporazume ako ga uče strpljivosti i razumevanju. Treba imati na umu da bolesnikovo, često puta neugodno ponašanje, nije namerno. On ne želi svesno ljutiti i gnjaviti svoju okolinu. Od lekova se obično daju sredstva za umirenje da bi se bolesnik bolje osećao. Uz apstiniranje od alkohola i odgovarajuće lečenje proces propadanja može da se uspori, ali ne i da se zaustavi.

Nazad