Patološko pijano stanje

 

Nekada se u akutnom pijanstvu nealkoholičara, ili povremeno u akutnom pijanstvu alkoholičara, javlja poseban oblik teškog pijanog stanja, koje karakteriše suženje ili potpuni poremećaj svesti, nemir, uzbuđenje, agresija, itd., nakon čega ostaje potpuna ili delimična amnezija (gubitak sećanja na ono što se za vreme trajanja toga pijanog stanja dogodilo), mada bolesnik može imati osećaj da se sa njim nešto događalo. Patološko pijano stanje obično završava dugim terminalnim snom. Karakteristično je, da bolesnik za vreme takvog patološkog pijanog stanja ne pokazuje spoljašnje kliničke simptome pijanstva, što može kasnije samo otežati eventualni sudsko- medicinski problem.

Patološko pijano stanje može trajati različito dugo, a može nastupiti već i nakon malih količina alkohola. U takvom stanju moguća su razna asocijalna dela. Nekada se patološko pijano stanje može shvatiti i kao akutna dekompenzacija, kod osoba sa vitaminskim deficitom. Patološko pijano stanje može biti znak konstitucijske karakteristike ličnosti. Nekada se javlja kod osoba koje i inače pokazuju umanjenu toleranciju prema alkoholu, ili osoba koje su preživele teža moždana oštećenja, bilo zbog ozlede, bilo nakon neke bolesti mozga.

Patološko pijano stanje ne mora se javiti i kod sledeće alkoholne intoksikacije, ali je ipak karakteristično da se javlja samo kod retkih osoba i da se češće ponavlja.

Sa sudsko-psihijatrijskog stanovišta, redovno je reč o stanjima neuračunljivosti.

Nazad