Akutno pijano stanje

 

Akutno pijano stanje je posledica jednokratne upotrebe veće količine alkoholnih pića koje može nastupiti kod svakog pojedinca, alkoholičara ili nealkoholičara. U takvoj akutnoj epizodi alkoholne intoksikacije, pojavljuju se različiti psihički i somatski simptomi, koji to stanje uvrštavaju u psihijatriju, mada je ono reverzibilno i relativno kratkotrajno. Težina kliničke slike akutnog pijanog stanja zavisi od količine popijenog alkohola i od koncentracije alkohola u krvi i drugim tkivima opite osobe i može ići od lagane intoksikacije, koja se jedva primećuje, sve do smrti zbog akutnog trovanja alkoholom.

U nekompliciranom akutnom alkoholiziranom stanju obično nije potrebna hospitalizacija. Hospitalizacija će biti potrebna jedino ako nastupe komplikacije, ili ako dođe do vrlo teške slike akutnog alkoholnog trovanja sa komom. U završetku akutnog pijanstva obično se javlja klinička slika tzv. "mamurluka", koji može trajati različito dugo, i može biti karakteriziran pretežno somatskim ili pretežno psihičkim simptomima. Ako je reč o alkoholičaru, posle lečenja akutne intoksikacije biće potrebno i lečenje alkoholizma.

Nekad je klinički pregled alkoholizirane osobe otežan i specifičnim uvetima pod kojima se pregled odvija. Naime, prilikom pregleda osobe neposredno nakon prometne nesreće, ili bilo koje druge nezgode, valja računati i na delovanje straha, šoka, itd. Pregled otežava i okolnost, da lečnik u većini slučajeva pregledanu osobu ne poznaje, tako da je teško objektivno oceniti pojedine pojave. Poznato je npr. crvenilo lica pijane osobe u prvoj apsorpcijskoj fazi, a mnogi ljudi imaju slično crvenilo lica i bez alkohola. Zatim, ako je reč o teškom pijanom stanju, pregledani će nastojati da pregled ispadne u njegovu korist. U toku kliničkog pregleda lečnik se obično služi nizom psihosenzorskih i psihomotornih testova.

Nazad