Korsakovljeva psihoza

 

Korsakovljeva psihoza je težak oblik demencije kombiniran sa polineuritisom u poodmaklim stadijumima alkoholizma. Prvi ju je opisao ruski neurolog Sergej Korsakov između 1887. i 1890. godine. Bolest nastaje zbog otrova (npr. alkohola) u organizmu, a izaziva praznine u pamćenju, zbog čega nastaju “rupe” u sećanju, a bolesnik izmišlja priče kojima pokušava ispuniti te praznine. Osoba je smetena i dezorijentirana, nesposobna da shvati vreme i prostor. Smetnje pamćenja zahvataju najpre najnovije događaje, a onda se šire s vremenom sve više unazad. Čest je noćni nemir bolesnika. Karakterističan je primer takvog bolesnika, koji smešten u bolnicu, susreće na hodniku svog lečnika. Ne seća se ko je taj čovek, no odmah popunjava “rupu” u sećanju i pozdravlja ga kao svog starog “vinskog” druga s kojim je nedavno pio u određenoj gostionici.

Lečenjem u bolničkim uslovima, sa prekidanjem upotrebe alkohola, sa velikim dozama vitamina, naročito B vitamina i simptomatskim lečenjem eventualnih drugih poremećaja, može se postići blagi fizički oporavak, nakon čega sledi adekvatna skrb za takve bolesnike, koji su nesposobni za samostalno življenje.

Nazad