Oštećenja krvnih sudova i srca

 

Alkohol je otrov koji direktno oštećuje srčanu muskulaturu na mikroskopskom nivou. Klinička slika takvih oštećenja zavisi od stepena promena i zove se alkoholna kardiomiopatija. Ona se obično javlja kod muškaraca srednje dobi, koji prekomerno piju alkoholna pića. To su ljudi prevelike težine pa se često smatra da su prve poteškoće laganog popuštanja srčanog mišića u vezi sa tom debljinom.

Kod uznapredovalih oblika alkoholne bolesti mogu se videti specifična oštećenja miokarda do kojih dolazi zbog poremećaja u prehrani i posledicama hipovitaminoze. To je obično manjak vitamina B kompleksa.

Postoji specifičan oblik srčanog oštećenja kod alkoholičara koji piju velike količine tekućina, obično pivo. To je “pivsko srce”.

Oštećenja krvnih sudova (vaskulopatija) u smislu razvoja degenerativnih promena česta su kod alkoholičara.

Aterosklerotične promene su naglašenije kod alkoholičara nego kod pacijenata koji ne piju. Kako su alkoholičari skoro uvek i pušači, sigurno dolazi do zajedničkog delovanja nikotina i alkohola pri nastajanju degenerativnih bolesti krvnih sudova. Zidovi krvnih sudova alkoholičara mogu biti oslabljene, pa su sudovi krhki i lako se oštete.

Nazad