Profil žene-alkoholičara

 

Alkoholizam je bolest koja jednako napada sve građane: ljude različitih rasa, društveno- ekonomskog položaja, starosti, pola, itd. Zbog toga i  žene-alkoholičari se nalaze među svim rasama, imaju različiti stepen obrazovanja, različite poslove, različiti nivo egzistencije, itd.

Manje od 5% alkoholičara su stereotipi. To su oni alkoholičari koji se teturaju ulicom, grozno izgledaju: neočešljani su i prljavi, u starom odelu; nisu sposobni da se finansijski izdržavaju, nemaju posao; žive sami, jer ih je porodica davno ostavila; itd.

Među ženama-alkoholičarima se ovaj stereotip ne pojavljuje. Pošto većina žena-alkoholičara pije sama kod kuće, one piju kad ih niko ne vidi i posle toga legnu da spavaju. Sutradan ujutru su naspavane i spremne za kućne poslove. Što se poslovnih žena tiče, njih nakon svečanih večera kolima voze kući.

Zbog ovih činjenica žene-alkoholičari ne teturaju ulicama našeg grada.

Istinski alkoholičar nije stereotipni skitnica koji tetura ulicom s bocom u džepu kaputa.

Alkoholičarem se smatra čovek koji je dospeo u bolesnu zavisnost od alkohola i kod koga se usled prekomerne i dugotrajne upotrebe alkohola počinju javljati znaci telesnog, duševnog i socijalnog propadanja.

Za žene-alkoholičare je u većini slučajeva karakteristično (naročiti za žene na visokom položaju) da se trude da prikriju znakove alkoholizma sa izraženom šminkom, elegantnom odećom, čistom obućom, novom frizurom i bojom kose, itd. One su stalno doterane i našminkane, kao da su pre minut izašle iz modnog salona.

Zabrinjava što je jedan od najčešćih profila žene-alkoholičara situirana žena u ranim pedesetim godinama života. Ona je stručnjak, uvek je tačna, nije ni dan izostala  sa posla, vredno radi i cenjen je član svog kolektiva i svoje zajednice i smatraju je stubom društva. Uprkos tome, ona ne može da kontroliše svoju upotrebu alkohola. Onda, na primer, navrši 53. godinu života i požuti zbog ciroze jetre, koja je po život pogubna bolest.

Nazad