"Muški tip"

 

"Muški tip" pijenja je najuočljiviji kod zaposlenih žena. Mnoge od njih napreduju u karijeri, postaju šefovi, direktori, itd. One se nalaze na odgovornim funkcijama. Svaki dan donose važne odluke za dobrobit firme. Zbog te dobrobiti firme putuju, sastaju se sa važnim klijentima radi ugovaranja raznih poslova. Posle uspešno sklopljenih poslova sledi svečani ručak ili večera, gde je obavezno i nazdravljanje za uspešnu realizaciju posla. A to nazdravljanje i ručak obavezno prati odgovarajuće piće. Da ne govorimo o raznim proslavama firme i o raznim privatnim svečanostima. Da bi žena napredovala u karijeri ili da bi sačuvala svoju zauzetu poziciju, obavezna je i da pije sa muškim kolegama. I zbog toga one piju na javnim mestima u društvu kolega i prijatelja.

Malo je žena alkoholičara koje su se potpuno identifikovale sa muškarcima, i to u onoj meri, da svesno odbijaju ženske uloge i prihvataju "nekonfliktan" način života.

Pijenje "kao muškarac", društvo još uvek nikako ne odobrava.

U novije vreme, međutim, zapaža se da i mlade devojke piju istim intenzitetom kao i njihovi vršnjaci suprotnog pola u kafićima i na žurkama, čak se ponekad i takmiče sa njima ko može više alkohola da popije.

Nazad