Mišljenje sredine o ženama alkoholičarima

Društvo mnogo više osuđuje prekomerno pijenje žena nego muškaraca. Značajno je da osobe oba pola ispoljavaju netolerantnost u odnosu na alkoholizam kod žena, a nije retka pojava da i same žene alkoholičari pokazuju osećanje odvratnosti kada o tome govore. Ovakve kvalifikacije potiču iz tradicionalnog stava koji se odnosi na ulogu žene u društvu, jer se i dalje smatra da žena koja prekomerno pije ne može uzorno da se ponaša u ulozi supruge, roditelja, vaspitača, saradnika, kao i da se sa uspehom seksualno kontroliše onako kako to tradicionalna moralna pravila propisuju i zahtevaju od nje.

Prema tome, mišljenje o moralnoj slabosti alkoholičara više se odnosi na žene nego na muškarce. To, uostalom, nije ni čudo kada se zna da se žena oduvek smatrala nosiocem, a i krivcem za poremećen kvalitet emocionalnih odnosa u porodičnom miljeu.

Emancipacija žena je nežnijem polu donela mnogo više obaveza i odgovornosti nego što su imale ranije. Alkoholizam se može smatrati kao posledica ovog procesa kod žena koje nisu mogle u dovoljnoj meri da izdrže pritisak novih obaveza. One se, sa jedne strane, i dalje smatraju stubom porodice, odgovornog kod kuće za ženske poslove (vaspitanje dece, kuvanje, pranje, peglanje, čišćenje, itd.),

                                    

dok se sa druge strane očekuje od njih da na poslu zarade pare i tako daju svoj doprinos boljoj materijalnoj situaciji porodice, što podrazumeva njihovo maksimalno zalaganje.

Zbog prevelikog stresa, a i zbog osude okoline, mnoge krijući počinju da piju.

Žene koje piju imaju o sebi lošije predstave i sebe više potcenjuju no što je to slučaj sa ženama koje ne piju. Takve crte ličnosti se mogu zapaziti još u ranoj adolescenciji, a početkom pijenja se još više potenciraju.

Nazad