Uticaj alkohola kod dojenja

 

Pošto je porođaj protekao u najboljem redu, majka i beba su otpušteni kući. Sad počinje novi život za celu porodicu. Treba se priviknuti na bebu (naročito ako je u pitanju prva beba). Treba menjati svoje navike i svoje aktivnosti prilagoditi potrebama deteta.

Uzimanje alkohola od strane majke – dojilje posle porođaja može imati teške posledice. Novorođenče se u većini slučajeva hrani majčinim mlekom. Veštačka ishrana se koristi jedino kad majka nema dovoljno mleka, kada je bolesna pa se njena bolest može zbog dojenja pogoršati ili kada postoji opasnost da se bolest majke dojenjem prenese i na novorođenče. Retke su zdrave majke koje odbijaju da doje decu ako za to ne postoje posebni razlozi. Najveći broj žena kod nas podiže svoju decu dojenjem.

Mleko se stvara u mlečnim žlezdama majke i ono sve dok dete sisa, predstavlja čvrstu vezu između majke i deteta. Prvih meseci beba sve svoje potrebe u hrani zadovoljava majčinim mlekom. U njemu ono dobija potreban energetski i gradivni materijal, neophodan ne samo za održavanje života, već i za rast i razvoj. Tek nekoliko meseci posle porođaja potrebno je da se dete prehranjuje, jer onda majčino mleko nije više dovoljno za njegovu ishranu.

Dok dete sisa, bilo da se hrani isključivo majčinim mlekom ili da uz mleko uzima i drugu hranu, mlekom se iz organizma majke u organizam deteta prenose važni sastojci neophodni za održavanje života deteta.

Pored ove važne funkcije, dojenje ima još jednu funkciju. Tokom dojenja se uspostavlja prisan kontakt između majke i deteta. Dete stiče osećaj sigurnosti. Ono oseća ljubav, nežnost, toplinu, sigurnost. Može da se opusti, da bude bezbrižan.

Mlekom se u organizam deteta prenose i druge materije koje se u to vreme nalaze u krvotoku majke. Tako, na primer, mlekom se u organizam bebe mogu preneti mnogi lekovi koje majka uzima. Pošto su bebe na neke lekove osetljivije nego odrasli, mora se voditi računa o tome koje lekove majka može uzimati u toku dojenja, a koje ne.

Alkohol je takođe jedna od materija koja lako, preko mlečnih žlezda, sa mlekom dolazi u organizam deteta. Uzimanje alkohola u toku dojenja nepovoljno utiče na bebu, jer dovodi do oštećenja mnogih organa, prvenstveno moždanog tkiva i jetre. To je jedan od razloga zbog kojeg majke koje doje ne smeju da uzimaju alkoholna pića.

Drugi, ne manje važan razlog je u tome što uzimanje alkohola dovodi do posebnog stanja, pripitosti ili čak pijanstva, u kome je u velikoj meri izmenjeno ponašanje i realno procenjivanje situacije. U takvom stanju majka može svojim postupcima ili nehatom da ugrozi život svoga deteta. Ova opasnost je utoliko veća, ukoliko je hronična zloupotreba alkohola izazvala umanjenje podnošljivosti alkohola, te i najmanja količina alkoholnih pića dovodi do pijanstva.

Nazad