Suprug žene-alkoholičara

 

Žene-alkoholičari su sklone da se udaju za muškarce alkoholičare, ali se muškarci veoma retko žene ženama-alkoholičarima.

U većini slučajeva, kada se žena javi na lečenje, ili je već rastavljena, ili je parnica u toku.

Suprug jedino želi da se rastane od takve žene što pre. Njega ne interesuje ništa, čak ni činjenica da je možda i on doprineo svojim ponašanjem da se alkoholizam supruge razvije. Njega uopšte ne interesuje da li se situacija može poboljšati, da li može uslediti lečenje i na koji način bi moglo doći do poboljšanja situacije. Pošto je postojanje bolesti konstatovan, on predaje zahtev za razvod braka i o bivšoj supruzi ne želi ništa da čuje, niti da zna, a kamoli da joj pomogne u razrešavanju raznih problema do kojih je bolest dovela. U jako retkim slučajevima suprug ostaje i dalje u bračnoj zajednici, ali većina tih muževa ne želi da pruži svoju podršku u lečenju.

Ženama u savladavanju bolesti podršku pružaju najbliži rođaci: deca, braća i sestre ili roditelji.

Iskustva u lečenju žena-alkoholičara pokazuju da se izuzetno teško ostvaruje prisnija saradnja sa mužem bolesnice, a često ga je i nemoguće uključiti u proces rehabilitacije.

Pošto se muževi izuzetno retko pojavljuju u ustanovi gde im se supruge leče (za razliku od žena koje su inače vezane za svoje muževe alkoholičare) to su i šanse za njihovo aktivno učešće u lečenju bračnog druga, manje. Nekad mnogo bolji uspeh u lečenju postižu one žene koje su se razvele, nego one koje pokušavaju da po svaku cenu održe bračnu zajednicu.

Kada se radi o udatim ženama-alkoholičarima, muževi često umanjuju šanse da im se supruge jave na lečenje, jer muškarci češće poriču i kriju ženin alkoholizam no što to rade žene kada je u pitanju problem alkoholizma kod njihovih muževa.

Uspostavljanje direktnog kontakta sa mužem bolesnice predstavlja još veći problem.

Žena je obično anksiozna, nesigurna, uznemireno izjavljuje da "on nije zainteresovan i da ga je već svojim pićem dosta gnjavila". Skoro svi muževi u ovakvim situacijama reaguju odbrambeno. Ljubomoran suprug koji se ne leči može često praviti smetnje u lečenju svoje supruge. Nestrpljiv je, zahteva i od nje i od terapeuta da se lečenje što pre završi. Njen odlazak na kontrolne preglede i duže zadržavanje u ustanovi gde mu se žena leči tumači time da ona odlazi "tako često i dugo da bi našla drugog". Neretko suprug ispoljava i fizičku agresivnost kao vid neuspelog pokušaja da se porekne i odbaci dugotrajan konflikt koji je i doveo do alkoholizma supruge. Time on skoro uvek postigne suprotan efekat. Pijenje supruge (ili recidiv) je tada direktan način manifestovanja stresa nastalog usled konflikta.

Nazad