Lečenje

 

Žene pretežno karakteriše usamljeno i skriveno pijenje.

One piju u toku dana dok obavljaju kućne poslove ili čekaju veče da porodica legne da spava. Kriju to od supruga i od dece. Zbog toga alkoholizam žene relativno dugo ostaje skriven. Ona prikriva alkohol, tako da porodica primećuje da se nešto događa sa njom, ali ne znaju šta. To traje dotle, dok problem pijenja ne postane očigledan. Članovi porodice, suočeni sa alkoholizmom, često ne znaju šta da rade. Neki na alkoholizam gledaju više kao na moralno-etički problem, nego bolest, što može dovesti do još veće konfuzije u porodičnim odnosima. Žena postaje još usamljenija u krugu porodice i prijatelja.

Kada žena ne može više da sakrije svoj alkoholizam, najčešće sledi osuda od strane najbližih. Jako retko nailazi na saosećanje. Zato se žena teže odlučuje na lečenje zbog osude koja sledi posle toga i zbog etikete koja joj se pripisuje. Deca mogu biti jako dobra "odskočna daska" u motivaciji za lečenje obolele majke, ako su dovoljno velika da joj pruže podršku u lečenju. Međutim, ako su mala i ako ona nema nikoga kome bi prepustila staranje o deci u svom odsustvu, naročito onda kada treba da se hospitalizuje, deca postaju smetnja.

Muževi žena-alkoholičara brže se odlučuju na razvod i teže prihvataju svoje učešće u lečenju. Većina žena kada se javi na lečenje ili je već razvedena ili je u procesu razvod braka. Zbog toga se primenjuju specijalni samački programi za lečenje razvedenih žena-alkoholičara.

Negativan pritisak sredine izaziva kod žena značajne psihičke posledice, kao što su depresivne reakcije, čak i do nivoa psihotičnosti, i karakterne promene u strukturi ličnosti. Žene-alkoholičari se mnogo teže "otvaraju" i ispoljavaju mnogo više otpora kada govore o sebi, o svom alkoholizmu, o nepovoljnim posledicama alkoholizma koje se posebno ispoljavaju u sferi porodičnih odnosa.

Žene su češće nego muškarci sklone da negiraju svoj alkoholizam, čime umanjuju šansu da se blagovremeno jave na lečenje. Otuda i zaključci da se žene ređe javljaju na lečenje, da je u proseku, grupa žena koje se javljaju na lečenje starija u odnosu na grupu muškaraca.

Nazad