Posledice alkoholizma žene u porodici

 

Alkoholizam žene predstavlja poseban socijalno-medicinski problem, s obzirom na njenu biološku ulogu i ulogu koju ima u porodici.

Zbog uloge žene u patrijarhalnoj porodici naše društvo mnogo više osuđuje prekomerno pijenje žena nego muškaraca. Osobe oba pola ispoljavaju netolerantnost u odnosu na alkoholizam žena. Ovakve kvalifikacije potiču iz tradicionalnog stava koji se odnosi na ulogu žene u društvu, jer se i dalje smatra da žena koja prekomerno pije ne može uzorno da se ponaša u ulozi supruge, roditelja, vaspitača, saradnika, kao i da se sa uspehom seksualno kontroliše onako kako to tradicionalna moralna pravila propisuju i zahtevaju od nje.

Žena u našem društvu i dalje ima presudan uticaj u porodici. Kod nas još uvek preovlađuje mišljenje da je žena odgovorna za vaspitanje dece, za kuvanje, peglanje, čišćenje, itd. Da od nje zavisi da li će porodica biti na okupu i da li će funkcionisati kako treba. Ako nešto nije u redu, odmah se okrivljuje žena. Bez obzira da li ona radi i zarađuje pare za domaćinstvo ili ne, ona je zadužena za kuću i mužu je najčešće ispod časti da pomaže u kućnim poslovima ili da pomaže u vaspitavanju dece i kod školskih zadataka.

Kod nas se još uvek održalo patrijarhalno uređenje porodice. Zbog navedenih razloga posledice alkoholizma žena se najdrastičnije ispoljavaju u porodici. Sa sve češćim i prekomernijim pijenjem dolazi do sve većih teškoća i  poremećaja u ulozi majke, odnosima prema deci i organizaciji čitave porodice. Ona više nema ni toliko volje ni toliko snage da rešava razne probleme u odgoju dece, da im pomaže kod domaćih zadataka, da se igra sa njima. Nema više ni toliko snage kao ranije da rešava probleme u funkcionisanju porodice. Nema više snage da obavlja kućne poslove. Ona je sve češće bezvoljna, utučena, namrgođena, umorna. Ne može više da se nasmeje, da pevuši, da bude dobre volje. Sa napredovanjem alkoholizma ona je sve manje i manje u stanju da obavlja zadatke koje joj patrijarhalna porodica postavlja.

Žene koje preteraju sa pijenjem alkoholnih pića u posebnim prilikama, na primer na žurkama ili slavljima, imaju veće šanse da im se dogodi nešto neprijatno: mogu da se spotaknu i padnu, da izlete pred automobil, da izazovu saobraćajnu nesreću ako voze, itd. Policija evidentira sve više žena koje voze s koncentracijom alkohola u krvi većom od dopuštene.

U slučaju da se ženi dogodi neki nesretan slučaj (spotakne se i padne, udari se, opeče se, itd.) ili da ozbiljno oboli zbog alkoholizma, ona je ta kojoj je potrebna pomoć i nega oko oporavka, što je čini nesposobnom za obavljanje kućnih poslova.

Važno je razmisliti i o povećanoj ranjivosti. Kada upitate odraslu ženu postoji li nešto zbog čega se kaje, kad je bila pijana, seks je najčešći odgovor. Alkoholizovane žene lošije se snalaze u složenim pitanjima polnih odnosa nego one trezne. Tu nije reč samo o seksu za jednu noć, već se problemi događaju i u stabilnim vezama.

Nazad