Studije o ženama alkoholičarima

 

Tek šezdesetih godina ovog veka počele su da se izvode prve studije o ženama alkoholičarima. Pre toga teško da se mogu naći bilo kakve studije na tu temu i pored toga što je postojala obimna literatura o alkoholizmu.

Raznovrsne teorije o uzrocima alkoholizma kod žena bile su samo proširena teorija o alkoholizmu muškaraca. Iz takvih pristupa bi proizilazilo da se podrazumeva da ne postoji gotovo nikakva razlika između alkoholizma kod žena i kod muškaraca, te da se rezultati studija o alkoholizmu kod muškaraca mogu primeniti i na žene. Takve studije i tvrdnje samo su potvrđivale da se u toku lečenja nisu u dovoljnoj meri uzimale u obzir posebne karakteristike alkoholizma kod žena (uzroci, vreme obolevanja, vrsta konzumiranog pića, psihodinamika pijenja, motivacija za lečenje, komplikacije, način i ishod lečenja, mogućnosti porodične i socijalno-profesionalne rehabilitacije, itd.).

Zajednička karakteristika je da se radi o konzumiranju alkohola. Univerzalnog pristupa nema, razlike su velike. Zbog toga alkoholizam kod žena predstavlja poseban socijalno-medicinski problem s obzirom na njihovu biološku ulogu i uloge koju one imaju u porodici i društvu.

Neke studije nagoveštavaju da je žena alkoholičar donekle «bolesnija» nego muškarac alkoholičar, jer je ona psihološki više konfliktna ličnost i konfuznija.

Ali kada se tokom lečenja svemu prethodno pomenutom posveti adekvatna pažnja i svi ovi činioci uzmu u obzir, onda se ranije uobičajene tvrdnje o lošijem ishodu lečenja znatno smanjuju.

Nazad