>>Ispunite i Vi upitnik o alkoholizmu (Upitnik je anoniman!)


Mišljenja

Šta posetioci sajta misle o alkoholizmu?


Stranica:    1 2 3 4 5 6 7 8 >> 23, žensko

1. Da li mislite da je alkoholizam bolest? Jeste bolest, zato što dovodi do ovisnosti i na psihièkom i fizièkom planu, te uništava organizam i ljudke organe.

2. Da li mislite da je alkoholizam problem današnjeg društva? Jeste. Zato što je kod nas u našem društvu postalo nepisano pravilo da se svaki lijep dogaðaj treba proslaviti uz ogromne kolièine alkohola. Takoðe, veæina društava odbacuje one èlanove koji ne konzumiraju alkohol i ismijavaju ih. Pored toga, današnji naèin života, upotpunjen ekonomskom krizom, dovodi do toga da se svaki drugi èovjek osjeæa bespomoænim i traži izlaz i utjehu u alkoholu.

3. Da li mislite da je pijenje na radnom mestu u redu? Nije u redu. Svako treba na svom radnom mjestu da daje maksimum od sbe i da ima èistu svijest.

4. Da li omladina mnogo pije? Pije, zato što je to postao trend.

5. Da li ste nekad vozili u pijanom stanju? Jesam.


52, žensko

1. Da li mislite da je alkoholizam bolest? Da, zato stvara naviku, veoma loše utièe na mentalno i opšte zdravstveno stanje osobe koja konzumira alkohol.

2. Da li mislite da je alkoholizam problem današnjeg društva? Apsolutno DA. Opšte nezadovoljstvo materijalnim i socijalnim položajem. Najžalosnije je da omladina sve više pije, a to kao da niko ne primeæuje, odnosno primeæuje ali ne radi se na tome da se to blagovremeno spreèi, barem kod onih najmlaðih.

3. Da li mislite da je pijenje na radnom mestu u redu? Nikako, definitivno NE. Na radnom mestu treba da smo apsolutno skoncentrisani, kao i kad uèestvujemo u saobraæaju. Na radnom mestu i u školi apsolutno treba zabraniti i sankcionisati konzumiranje alkohola kako zaposlenih tako i uèenika.

4. Da li omladina mnogo pije? DA MNOOOOOOOOOGO. Živim u manjem gradu i kad moje dete izlazi ja pod obavezno odlazim da ga dovezem kuæi i tada vidim sve šta se radi po gradu i ispred kafiæa. Volela bi da i ostali roditelji vide šta naša "dobra" deca rade, kako se ponašaju i kako se "provode" u sitnim jutarnjim satima. A zašto piju, pa zato što je to =in= i kada piju onda se oseæaju opušteno =otkaèeno=, znaèi alkohol im je neophodan alkohol-dobar provod.

5. Da li ste nekad vozili u pijanom stanju? NE NIKADA, ALKOHOL NIKADA NISAM KONZUMIRALA.


18, muško

1. Da li mislite da je alkoholizam bolest? Da, ovisnost o bilo èemu je jedna vrsta bolesti jer ometa normalan tijek života pojedinca, u nekim sluèajevima i njegovih bližnjih, a još k tome alkohol je i vrlo opasan po zdravlje sam po sebi.

2. Da li mislite da je alkoholizam problem današnjeg društva? Problem jest, iako mislim da ima puno veæih problema koji nisu vezani uz temu, pa ne bih o tome, ali svakako da je i alkoholizam problem. Smatram da je on uvelike uzrokovan vanjskim utjecajima, ponajviše stanjem u zemlji, gospodarstvu, obitelji i sl. Istraživanja potvrðuju da problematièno korišæenje alkohola ima za posledicu više štete - postoji više od 50 naèina na koji korišæenje alkohola dovodi do smrti - a puno je.

3. Da li mislite da je pijenje na radnom mestu u redu? Pijenje na radnom mjestu nije u redu. Dok smo na radnom mjestu oèekuje se da savjesno i odgovorno obavljamo svoj posao za koji smo plaæeni, a pod utjecajem alkohola je to bitno otežano. Naravno da svak u svoje slobodno vrijeme ima pravo piti koliko god želi ali radno mjesto nije mjesto za to.

4. Da li omladina mnogo pije? Pije mnogo, najviše pije zbog zabave i opuštanja tijekom izlazaka (što nije nešto strašno), ali ima nekih kompleksaša koji se opijaju samo da bi privukli pažnju na sebe i pravili se važni.

5. Da li ste nekad vozili u pijanom stanju? Nisam.


25, žensko

1. Da li mislite da je alkoholizam bolest? Da.. Zatošto utièe na promjene ponašanja kod èovjeka.

2. Da li mislite da je alkoholizam problem današnjeg društva? Da.. Bolest zavisnosti, kod uglavnom osoba sklonim depresiji.

3. Da li mislite da je pijenje na radnom mestu u redu? Ne. Zato što utièe na smanjenje svih èovjekovih funkcija, koje su neophodne za obavljanje bilo kojeg posla.

4. Da li omladina mnogo pije? Da. Zbog toga što je kod mladih to neophodna stavka zarad što boljeg provoda.

5. Da li ste nekad vozili u pijanom stanju? Da. Zato što u nekim ludim godinama misliš da možeš sve. I da baš ništa ne može poæi naopako.


21, žensko

1. Da li mislite da je alkoholizam bolest? Da, alkoholizam je bolest ovisnosti. Zato što se dugotrajnim i svakodnevnim "moranjem" uzimanja alkohola èovjek uništava psihièki i fizièki, zato što ne moæi izdržati dan bez alkohola ili neki iole stresni dogaðaj u životu bez èašice nije odlika zdravog èovjeka..

2. Da li mislite da je alkoholizam problem današnjeg društva? Alkoholizam je definitivno problem današnjeg društva..utoliko veæi jer ga rijetko tko doživljava kao problem. Alkohol je društveno prihvatljiv. Sve se proslavlja s alkoholom: roðenje, zaruke, svatovi, blagdani..

3. Da li mislite da je pijenje na radnom mestu u redu? Pijenje na radnom mjestu naravno da nije u redu. Smanjuje radnu sposobnost i nije profesionalno.

4. Da li omladina mnogo pije? Omladina pije previše. Zašto? Zato što nemamo ništa drugo. Nemamo nikakve sadržaje koji bi nas okupirali i zabavili na neki drugi naèin..Ima mladih koji piju zbog problema, lošeg života, bla bla..ali puno mladih pije iz dosade..a naravno, neki piju iz zabave..jer vole piti..:)))

5. Da li ste nekad vozili u pijanom stanju? Naravno..prepijana sam da hodam..haha..


18, žensko

1. Da li mislite da je alkoholizam bolest? Da, alkoholizam je bolest...zbog svih posljedica koje nastupaju konzumiranjem alkoholnih piæa.

2. Da li mislite da je alkoholizam problem današnjeg društva? Da i to veliki problem u društvu posebno kod mladih,koji svakim danom sve više koriste alkohol. Vade se na frazu: Svi piju neæu da budem izuzetak.

3. Da li mislite da je pijenje na radnom mestu u redu? Ne,nije u redu...jer to je mjesto na kome morate bit svjesni odgovornosti,a konzumiranjem alkohola vi gubite svijest,postajete mamurni i nevoljni za posao.

4. Da li omladina mnogo pije? Da,svakim danom sve više.Iz želje i društva,navike,da se opuste, zog neuzvraæene ljubavi...

5. Da li ste nekad vozili u pijanom stanju? Ne, tek sam položila,a alkohol konzumiram samo u posebnim prilika i izbjegavam ga što mogu više.


32, žensko

1. Da li mislite da je alkoholizam bolest? Zato što to i jeste bolest a prisutna mi je svakodnevno uz velika psihièka maltretiranja i neobjašnjve manipulacije muža alkoholièara.

2. Da li mislite da je alkoholizam problem današnjeg društva? Jeste problem društva,porodice,alkoholizam je porodièna anamneza.

3. Da li mislite da je pijenje na radnom mestu u redu? Zašto da se pije na poslu,valjda svako na radnom mestu mora da bude trezan,pri èistoj svesti i ako jedna osoba na poslu ne može da izdrži da ne pije onda je to alkoholièar.

4. Da li omladina mnogo pije? Mislim da previše se uopšte troši alkohol.

5. Da li ste nekad vozili u pijanom stanju? Ne nisam, ko pijan vozi svesno ugrožava druge a i sebe.


44, žensko

1. Da li mislite da je alkoholizam bolest? Jer izaziva ovisnost i mnoge zdravstvene teškoæe.

2. Da li mislite da je alkoholizam problem današnjeg društva? Da, jer žene i muškarci zbog stresa sve èešæe posežu za piæem, kao sredstvom opuštanja.

3. Da li mislite da je pijenje na radnom mestu u redu? Ne, nakon par piæa ne prosuðuje se normalno.

4. Da li omladina mnogo pije? Da,pije jedan, pa drugi poènu slijediti taj primjer, da se ne izdvajaju.

5. Da li ste nekad vozili u pijanom stanju? Ne.


Manje od 18, žensko

1. Da li mislite da je alkoholizam bolest? Da...i to veoma ozbiljna.

2. Da li mislite da je alkoholizam problem današnjeg društva? Da... zato što sve više ljudi nije dobro informisano o alkoholu i posledicama koje ostavlja...Takoðe,mladima je sve više dostupan alkohol...

3. Da li mislite da je pijenje na radnom mestu u redu? Ne...

4. Da li omladina mnogo pije? Da...nažalost... Zašto...Eee pa tu ima mnogo individualnih razloga...ali jedan od vodeæih je "biti faca" u društvu... tj. ako svi piju,piæu i "ja".

5. Da li ste nekad vozili u pijanom stanju? Ne


32, žensko

1. Da li mislite da je alkoholizam bolest? Mislim da jeste bolest,zato što ne donosi ništa dobro ni fizièkom ni psihièkom zdravlju.Rijetki su ljudi koji znaju umjereno da konzumiraju alkohol.

2. Da li mislite da je alkoholizam problem današnjeg društva? Veliki problem,jer je sveprisutan,ljudi mnogo piju.

3. Da li mislite da je pijenje na radnom mestu u redu? Nije u redu,suvišno je objašnjavati.

4. Da li ste nekad vozili u pijanom stanju? NE,GROZIM SE PIJANIH VOZAÈA.Stranica:    1 2 3 4 5 6 7 8 >> 


Nazad