Samodijagnostika

 

Jedan od najprikladnijih načina za samodijagnostiku je sledeći upitnik:

 1. Da li gubite sate od radnog vremena zbog pijenja?

 2.  Kvari li pijenje vaš porodični život?

 3.  Pijete li zbog sramežljivosti u društvu?

 4. Oštećuje li pijenje vaš ugled?

 5. Da li ste bilo kada osećali kajanje posle pijenja?

 6. Da li ste došli u finansijske poteškoće zbog pijenja?

 7. Krećete li se u manje vrednom društvu ili okolini kada pijete?

 8. Slabi li pijenje vaš odnos prema porodici?

 9. Da li su vaše ambicije oslabile otkad pijete?

 10. Težite li za alkoholnim pićem u određeno doba dana?

 11. Poželite li piće ujutru nakon pijenja prethodne večeri?

 12. Izaziva li pijenje kod vas smetnje sna?

 13. Da li je vaša produktivnost oslabila otkada pijete?

 14. Ugrožava li pijenje vaš posao?

 15. Da li pijete da biste izbegli brige ili neprilike?

 16. Da li pijete sami?

 17. Da li ste ikada potpuno izgubili sećanje na ono vreme dok ste pili?

 18.  Da li ste se lečili zbog pijenja?

 19. Da li pijete da bi osetili samopouzdanje?

 20. Da li ste bili hospitalizovani zbog pijenja?

Pozitivan odgovor makar na jedno pitanje shvatite kao upozorenje, jer bi se moglo raditi o alkoholizmu. No, pozitivni odgovor na dva pitanja ukazuje da su svi izgledi da ste alkoholičar. Pozitivni odgovor na tri i više pitanja ukazuje na sigurni alkoholizam.

Upozorenje: Neka vam ne smeta dobijeni rezultat. Prepoznavanje alkoholizma odgovorima na ova pitanja govori da se vama na jednostavan način može pomoći. Naročito je važno pri tome da o tom problemu iskreno raspravite sa svojim bračnim partnerom, i zajedno potražite alkohologa, koji će zajedno sa vama naći put ka vašoj sreći.

Ovaj upitnik može članu porodice poslužiti u rešavanju svojih dilema u pogledu sumnji na uzroke porodičnih problema. Ako nađete pozitivne odgovore na postavljena pitanja (u odnosu na člana porodice koji prekomerno pije) preporučujemo: razgovarajte o problemima pijenja i tražite pristanak da zajedno dođete alkohologu. Razgovor mora biti vođen kad je “potencijalni”" alkoholičar trezan. Uz to, nikada ne insistirajte na tome da je on/ona alkoholičar - imat ćete problema. Uporno tražite da zajedno dođete alkohologu, gde će se razrešiti pretpostavka. No, alkoholičar po pravilu grubo i naprasno prekida te razgovore. To je najbolji znak o njegovoj zabludi. Što više negira eventualni alkoholizam znajte da je njegov alkoholizam dosta uznapredovao. Tada preporučujemo razgovor sa njegovim izabranim lečnikom, eventualno sa socijalnim radnikom i patronažnom sestrom. U slučaju da u mestu gde živite ili u blizini postoji organizirana alkohološka služba, možete se i njima obratiti za pomoć.

Nazad