Test za utvrđivanje zavisnosti od alkohola

Radi veće tačnosti, usredsredite se na blisku prošlost.

 1. Da li mislite da je Vaš odnos prema alkoholu u granicama normale?

 2. Da li ste se već budili tako da niste mogli da se setite svega što se događalo sa Vama prethodne noći, dok ste pili?

 3. Da li su se Vaši roditelji ili supruga žalili na Vaše pijenje?

 4. Da li možete da prekinete pijenje posle jedne ili dve čašice popijenog alkoholnog pića?

 5. Da li ste se već nekad loše osećali zbog pijenja?

 6. Da li ste Vi prema proceni Vaših roditelja ili prijatelja prosečan potrošač alkohola?

 7. Da li možete uvek da prekinete pijenje kad hoćete?

 8. Da li ste već bili u Klubu Lečenih Alkoholičara?

 9. Da li kad ste pod dejstvom alkohola, učestvujete u tučama?

 10. Da li je alkohol već prouzrokovao probleme između Vas i supruge?

 11. Da li je član Vaše porodice već tražio pomoć od nekog zbog Vašeg pijenja?

 12. Da li Vas je neko od Vaših prijatelja već napustio zbog pijenja?

 13. Da li ste već imali problema na radnom mestu zbog pijenja?

 14. Da li ste već izgubili posao zbog pijenja?

 15. Da li ste već zanemarili neku obavezu, porodicu ili posao, više od dva dana zbog pića?

 16. Da li ste već ponekad pili alkohol pre podne?

 17. Da li su Vam već rekli da imate problema sa jetrom ili da imate cirozu?

 18. Da li ste posle pijenja imali delirijum tremens, da li ste već čuli glasove, ili ste videli nešto što nije postojalo?

 19. Da li ste se već nekom obratili za pomoć zbog pića?

 20. Da li ste već ležali u bolnici zbog pijenja?

 21. Da li ste se već lečili od neke psihijatrijske bolesti, kod koje je jedan od problema bio alkohol?

 22. Da li ste se već obratili lekaru, socijalnom radniku ili popu zbog takvog psihičkog problema u čijem je nastajanju i alkohol igrao ulogu?

 23. Da li ste već bili uhapšeni, makar na par sati, zbog nedoličnog ponašanja u pijanom stanju?

 24. Da li ste već bili kažnjeni zbog vožnje u pijanom stanju?

 

 

Poeni

 

 

DA

NE

1.

0

2

2.

2

0

3.

1

0

4.

0

2

5.

1

0

6.

0

2

7.

0

2

8.

5

0

9.

1

0

10.

2

0

11.

2

0

12.

2

0

13.

2

0

14.

2

0

15.

2

0

16.

2

0

17.

2

0

18.

2

0

19.

5

0

20.

5

0

21.

2

0

22.

2

0

23.

2

0

24.

2

0

Na zadata pitanja odgovorite sa DA ili NE. Saberite poene koje ste dobili tim odgovorima.

Rezultat:

0-3 poena: Sve je u granicama normale. Ako ipak mislite da možete imati problema s alkoholom, obratite se lekaru.

4-9 poena: Ako još nemate problema sa alkoholom, uskoro ćete je imati. Potražite lekara!

Više od deset poena: Vi ste već najverovatnije zavisnik od alkohola. Obavezno se obratite lekaru!

Nazad