Test za mlade

 

  1. Da li piješ kada se posvađaš sa roditeljima ili prijateljima?                     DA   NE

  2. Da li si se u proteklih mesec dana napio/la najmanje pet puta?               DA   NE

  3. Da li ti se nekada desilo da doživiš «prekid filma»?                              DA  NE 

  4. Da li ti je alkohol potreban da bi se razveselio/la?                                  DA   NE

  5. Da li si nekada pio/la pre nego što si otišao/la u školu?                          DA  NE

 

Rešenje: Ukoliko na makar jedno od gore navedenih pitanja odgovoriš sa DA, trebao/la bi da potražiš pomoć stručnjaka.

Nazad