Sa malo truda

 

     Jedna betonska česma i jedna ručna pumpa koja je izgledala ovako:

 

                                            

 

     Sa malo truda i strpljenja je postala ovo:

 

                   

 

                                        

 

Nazad