6. pravilo: Tokom lečenja pomažite drugim pacijentima, naročito ako su u krizi!

 

Suština ovog pravila odnosi se na potrebu resocijalizacije alkoholičara. Alkoholičar je, dok je pio, pogubio sve veze sa treznim prijateljima i jedino pravo društvo mu je bilo ono u kafani. Alkoholičari nisu društveni, pošto ta njihova navodna društvenost počinje i završava se u kafani. Traje sve dok neko ima para da okreće runde. To je jedna lažna društvenost gde ni jedan od tih osoba nije zainteresovan za probleme drugog.

Sada je neophodno da se svaki apstinent vrati u društvo i da ponovo uspostavi neke zdrave, društvene reakcije. Treba da obnovi odnose sa svojim treznim prijateljima, da pronađe druge, da na taj način postane društven – da duboko saoseća i da je duboko zainteresovan za probleme drugih ljudi, da pokušava da učestvuje u rešavanju problema tih drugih ljudi.

Nazad