5. pravilo: Ako dođe do krize, odbranite se organizovanim sistemom odbrane!

 

Krize su, skoro uvek, neki terapijski propust.

Krize mogu biti otvorene i zatvorene.

Najčešći razlog je da se apstinent uspavao u svojoj apstinenciji i do sada postignutim uspesima i da se na taj način vratio na neke oblike svog bivšeg alkoholičarskog ponašanja, odnosno na suvo pijenje.

U krizi je izuzetno važan saradnik u lečenju.

Odbrana se sastoji iz nekoliko koraka:

Nazad