4. pravilo: Svaki dan bez pića shvatite kao kapital!

 

Ovde spominjani kapital se ne odnosi na finansijsku korist, mada i to postoji. Sigurno da to što se više ne kupuju alkoholna pića dobro utiče na finansijsku situaciju porodice.

Međutim, ovde je reč o nečem drugom.

Odnosi se na sve ono što se desilo, sve ono što se popravilo u toku apstinencije. I minimalni korak i pomak, da li je to u porodičnim odnosima, u odnosima sa decom, sa prijateljima, na radnom mestu, itd.

Suština ovog pravila tiče se terapijskog zahteva da se lečenje shvati kao stalno iznalaženje novih i novih motiva za zdraviji život. Treba jako uvažavati i brojati te svoje male uspehe, jer će ti mali uspesi biti motiv za dalji rad i dalje uspešno lečenje.

Ako toga nema, onda je sama apstinencija pasivna – jedan kapital koji je mrtav i koji će se vrlo brzo potrošiti.

Nazad