Pravila ponašanja u apstinenciji

 

 

Primarni cilj je apstinencija i suzbijanje recidiva. Ova pravila upravo tome služe.

  1. pravilo: Strogo izbegavajte kafane i društvo sa kojima ste ranije pili!

  2. pravilo: U kući nemojte držati alkohol!

  3. pravilo: Svaki dan uzimajte Tetidis!

  4. pravilo: Svaki dan bez pića shvatite kao kapital!

  5. pravilo: Ako dođe do krize, odbranite se organizovanim sistemom odbrane!

  6. pravilo: Tokom lečenja pomažite drugim pacijentima, naročito ako su u krizi!

  7. pravilo: Otvoreno govorite o sebi kao alkoholičaru!

  8. pravilo: Ako dođe do recidiva, što pre se javite terapeutu i nastavite lečenje!

Svi apstinenti do godinu dana treba da se pridržavaju ovih pravila, ako je moguće, striktno.

Kasnije, pravila treba menjati, modifikovati i prilagoditi svakom apstinentu, svakoj porodici pojedinačno.

Pravila postoje zato da se spreči recidiv, da se apstinencija održi i da se kroz lečenje dođe do promene ponašanja.

Nazad