Profesionalne posledice

 

Preko 90% alkoholičara staro je između 30 i 50 godina, odnosno nalazi se u godinama kada bi trebalo da budu najkorisniji društvu i svojim porodicama. Na žalost, radna sposobnost alkoholičara je bitno smanjena, životni vek im je skraćen i, ako se ne leče, prerano postanu invalidi i dožive prosečno samo 50 godina.

Sa ekscesivnim pijenjem i alkoholizmom povezani su brojni profesionalni problemi koji se javljaju relativno rano, ali nešto kasnije od onih u porodici. Razloge pre svega treba tražiti u okolnosti da se ekscesivni uživaoci alkohola u radnoj organizaciji moraju prikrivati ukoliko žele da izbegnu konflikte i sankcije, što u porodici ne moraju.

Uspešnost u obavljanju društvenih uloga dovodi do odgovarajućeg društvenog ugleda, društvenog položaja i materijalnog položaja kako alkoholičara, tako i njegove porodice. Društveni položaj direktno proizlazi iz uspešnosti u izvršavanju radnih i društvenih zadataka.

Pošto alkoholizam dovodi do promena u zdravstvenom stanju i ličnosti alkoholičara, izvesno je da dolazi do pada efikasnosti u obavljanju svih društvenih uloga. Smanjenje radne i društvene efikasnosti dovodi do degradacije društvenog položaja koji zauzima, kao i materijalnog položaja, jer on zavisi od radnih rezultata.

Prvi uticaji alkoholizma na radnu sposobnost javljaju se u proseku 10 do 15 godina pre nego što se alkoholičar javi na lečenje. Razloge što se ne reaguje ranije treba tražiti u tome što sami alkoholičari imaju vrlo organizovan sistem odbrane svog alkoholizma. Stručne službe i rukovodioci zbog neznanja ili stereotipnih stavova prema alkoholizmu dugo godina propuštaju da identifikuju alkoholičara i to čine tek u završnoj fazi bolesti, kada su posledice vrlo upadljive.

Rukovodioci dugo pokušavaju da razgovorima otkriju uzroke pijenja, pri čemu mnogi pokazuju čak i neku vrstu razumevanja za takve radnike. Pijenje u radno vreme se toleriše,

suštinski neopravdani izostanci se pravdaju, priznaju se slobodni dani unazad ili godišnji odmor za pokrivanje dana kada je radnik pio, ne registruju se povrede ili bolovanja čiji je uzrok alkoholizam. Sve to zapravo omogućava alkoholičaru da pije, što on i radi. Sa napredovanjem alkoholizma i usled brojnih propratnih obolenja radni kapaciteti i radni učinak sistematski opadaju. Sa opadanjem radnih kapaciteta alkoholičara i tolerancije radne sredine prema njemu postaje sve manja, što rezultira njegovim povlačenjem iz socijalnih kontakata, sumnjičavošću, agresivnošću i manje ili više stalnim konfliktima sa drugovima i neposrednim rukovodiocima. Alkoholičar postepeno postaje potpuno nesposoban za rad. Tada se ide u drugu krajnost pa se, po kratkom postupku, šalje u invalidsku penziju, ili se čak isključuje iz radne organizacije, iako do tada nisu bile primenjivane nikakve disciplinske mere niti je od njega zahtevano lečenje.

Posledice se mogu podeliti u dve grupe:

1. One koje se tiču odnosa prema poslu (njih je lakše uočiti i kazniti):

Posledice koje se tiču odnosa prema poslu mogu se lakše uočiti jer imaju i svoju formalnu stranu - izostanci se notiraju, bolovanja pišu u kartonu, invalidnost utvrđuje rešenjem, kao i povrede na radu.

2. One koje se tiču alkoholičarskog ponašanja na poslu. Njih je teže uočiti jer ih alkoholičari vrlo vešto prikrivaju. Osim toga, jedan broj ovih ponašanja može se javiti i kod ljudi koji ne piju, što dodatno otežava konfrontaciju alkoholičara sa svojim pijenjem:

Alkoholičari postižu značajno slabije radne rezultate od nealkoholičara, što ima za posledicu materijalnu degradaciju. Šefovi nisu zadovoljni ponašanjem svog radnika, a aloholičar nije zadovoljan manjom zaradom i statusom u radnoj organizaciji. Nagomilane probleme alkoholičar nije u stanju da sam rešava, već i dalje srlja u nove: bavi se raznim prevarama, ugrožava saobraćaj, sve do izrazitog kriminalnog ponašanja. Pre ili kasnije, alkoholičar kao ozbiljno bolestan čovek, mora na lečenje.

Nazad