Oštećenja izazvana alkoholizmom

 

Dugotrajno pijenje alkohola dovodi do ozbiljnih oštećenja organizma. Javljaju se tri faze oštećenja:

  1. Fizička

  2. Psihička

  3. Socijalna

1.Fizička oštećenja:

Ne postoji organ ili sistem organa u organizmu čoveka koji zbog upotrebe alkohola nije oštećen. Alkohol destruktivno deluje na sve ćelije i tkiva direktno, a indirektno deluje na poremećaj metabolizma šećera, proteina i masti, i posebno vitamina B-grupe. Izaziva promene na jetri (ciroza). Svaka četvrta osoba koja zloupotrebljava alkohol boluje od čira. Postoji opasnost od oštećenja srca, bubrega, kože, mrežnjače, kao i mogućnost nastanka epilepsije. Stepen narušenosti zdravlja zavisi od: predodređenosti osobe za pojedine bolesti, dužine trajanja alkoholizma, opšteg stanja organizma, od naslednih faktora, vrste alkoholnog pića koje je alkoholičar koristio. Ako ne pristupi lečenju, zbog teškog oštećenja raznih organa, alkoholičar vrlo brzo umire.

2.Psihička oštećenja:

Psihička oštećenja se tiču čovekovog mentalnog zdravlja, odnosno kvaliteta psihičkog života. Javlja se otežana koncentracija, slabljenje memorije, pad inteligencije, poremećaj raspoloženja. One narušavaju unutrašnju duhovnu ravnotežu i odnose prema drugim ljudima u zajednici. Javlja se promena ličnosti, i vrlo naglašene smetnje i poremećaji:

3.Socijalna oštećenja:

Socijalne posledice se javljaju u svim fazama razvoja alkoholizma. Sa socijalnog stanovišta, mogu se razlikovati ove dve faze:

Nazad