Tipični modeli ponašanja dece alkoholičara

 

Istraživanja su ustanovila da postoje četiri modela ponašanja dece alkoholičara:

  1. porodični junak

  2. porodična "crna ovca"

  3. izgubljeno dete

  4. porodična luda

1.Porodični junak je najčešće  najstarije dete. On je u svemu uspešan, u školi ima odlične ocene, kući vredno pomaže, sve mu ide od ruke, vredan je, marljiv i radan. On je predvodnik, njemu se svi dive, ozbiljan je, zreo. Svi ga vole i hvale. Ispod ove površine se krije osećaj nezadovoljstva, zaplašenosti, krivice, i usamljenosti. On svojim ponašanjem odvlači pažnju svih sa loših odnosa u porodici i sa gorućih problema na svoje podvige, i time obezbeđuje kakav- takav mir i zatišje.

2.Porodična "crna ovca" je dete koje svojim ponašanjem svima stvara probleme, neće da uči, neredovno ide u školu, dolazi u sukob sa nastavnicima, skita, svađa se, pije, dolazi u sukob sa zakonom i vremenom postaje delikvent. Ispod ove površine se krije osećaj da je zanemaren od porodice, želja za pažnjom, osećanje usamljenosti, osećanje krivice i boli. On ovim ponašanjem želi da skrene pažnju na svoju porodicu, da pokaže da nešto nije u redu.

3.Izgubljeno dete je dete koje je tiho, stidljivo, često prolazi neprimećeno. Usamljen je, pokušava da ne smeta. Ne zna šta će sa sobom, ne zna šta želi. Ima problema sa učenjem, sa školom, nema drugova, povučen je. Ne učestvuje u aktivnostima vršnjaka i ne snalazi se u društvu. U osnovi se oseća zanemarenim i drugačijim, kao da je neko sa strane.

4.Porodična luda je dete koje je uvek dobre volje i svojim ponašanjem nastoji da prenese nešto od te dobre volje i na ostale, da ih razveseli, zasmeje. On će i u najtežoj situaciji probati da uveseli porodicu, naročito majku. On je klovn razreda, bezbrižan. Ima puno energije. Voli da je pažnja usredsređena na njega. U osnovi se oseća bojažljivo, uznemireno, zbunjeno i nesigurno.

Nazad