Da li je alkoholizam nasledan?

 

U mnogim porodicama alkoholizam se provlači generacijama. Zbog toga se mnogi koji odrastaju u takvoj porodici pitaju da li je to nasledna bolest i da li će i oni vremenom postati alkoholičari? 

Deca iz alkoholičarske porodice imaju malo veći rizik od razvoja alkoholnog problema od druge dece. To ima veze sa tri faktora

  1. Nasleđivanje: Istraživanja su pokazala da kod nekih osoba postoji predispozicija za razvoj alkoholizma. Kao što kod svakog od nas postoji predispozicija za razne bolesti. Deca alkoholičara moraju imati na umu da imaju veću šansu za razvoj alkoholizma. Takođe je poznato da određene osobine ličnosti koje su se u izvesnoj meri nasledile, utiču na rizik od nastajanja zavisnosti. Ljudi koji su često zabrinuti, koji traže uzbuđenja u životu, koji su nedruštveni (asocijalni), češće postaju alkoholičari.

  2. Uticaj životne sredine: Ne može se zanemariti zapažanje da se alkoholizam veoma često javlja u porodicama gde je jedan od članova alkoholičar, i često se prenosi sa generacije na generaciju, barem kod jednog od članova. Istraživanja su pokazala da 73% sinova iz "alkoholičarskih porodica" imaju probleme sa pijenjem i probleme u ponašanju. Objašnjenje za takvo stanje krije se u pojavi da deca kopiraju stil ponašanja svojih roditelja, koji u takvim porodicama obično vodi ka pojavi i javljanju alkoholizma. Atmosfera u kući alkoholičara je najčesće stravična, a porodica praktično rasturena. Ne samo da nema osećajne topline i pozitivne vaspitne atmosfere, nego alkoholičar još i vrlo negativno utiče na decu stvarajući od njih buduće psihičke invalide. Kada kasnije u životu ta deca dospeju u prvu ozbiljnu krizu, oni uzimaju šablon ponašanja od svoga oca i upadaju u alkoholizam.
    U razvoju i nastanku zavisnosti od alkohola veliku ulogu ima i životni stil te kulturološka obeležja i običaji pijenja alkoholnih pića. Sredina u kojoj čovek živi i radi, stres kojem je izložen, te dostupnost alkoholnih pića, takođe utiču na pojačan rizik od nastanka alkoholizma.

  3. Navike: Ako roditelji dotične osobe mnogo piju, ona može steći naviku da uvek i svuda ima alkohola. Pojedinac može preuzeti naviku da mnogo pije od svojih roditelja, čak i bez razmišljanja o tome.

Savet

Ljudi koji su rođeni u porodici sa istorijom alkoholizma bi trebali biti svesni nekih činjenica koji će im pomoći da ne postanu alkoholičari.

Svaki član alkoholičarske porodice treba da izbegava konzumiranje alkohola u ranoj dobi (u detinjstvu), jer to pijenje sigurno vodi u alkoholizam.

Ako dotična osoba posle punoletstva postane umereni potrošač alkoholnih pića, mora voditi računa da ne postane prekomerni potrošač. Jer od umerenog do prekomernog je samo jedan korak.

I na kraju

Znači, alkoholizam nije nasledan. Ne može se reći da je samo genetika odgovorna za to da li će neko postati alkoholičar ili ne.

Upamtimo jedno - rizik nije predodređen niti je sudbonosan. Ne znači da će dete roditelja alkoholičara obavezno postati kasnije u životu alkoholičar. Neke osobe postanu alkoholičari iako im niko u porodici ne pije ili nije pio.

Druga važna stvar koju treba zapamtiti je da mada geni imaju važnu ulogu u nastajanju zavisnosti od alkohola, to zavisi od unutrašnje sposobnosti i snage dotične osobe, koji određuje da li će pojedinac postati alkoholičar ili ne.

Nazad