Da li se alkoholizam može lečiti i izlečiti?

 

Ovo je jedno od najčešćih pitanja koja se postavljaju, a odgovor sam po sebi nije tako jednostavan.

Da li se alkoholizam može lečiti?

Alkoholizam je bolest i može se lečiti!

Zavisnost od alkohola se može i mora lečiti! Lečenje se sprovodi uz primenu kompleksnog (sveobuhvatnog) socio-medicinskog modela tretmana, koji obuhvata sprovođenje individualne i grupne psihoterapije, porodične terapije, kao i primenu lekova, a kasnije i redovne odlaske u klub lečenih alkoholičara. Program se sprovodi u posebnim institucijama, putem bolničkog ili ambulantnog lečenja, a nastavlja se sa produženom terapijom u klubu lečenih alkoholičara.

Uz podršku članova porodice i sredine u kojoj žive kao i uz prihvatanje i aktivno sudelovanje samog alkoholičara u svom lečenju, mnogi uspostavljaju dugotrajnu apstinenciju i započinju izgradnju novog i sretnijeg života.

Za uspešno lečenje alkoholizma neophodna je volja, kao i puna saradnja bolesnika alkoholičara. Ako on ne želi da se leči i ako nije iskren prema samom sebi i prema stručnim radnicima sa kojima sarađuje, na prvom mestu sa lekarom i socijalnim radnikom, onda ga nije moguće uspešno lečiti. Silom ili prevarom ni jedan alkoholičar se ne može lečiti.

Da li se alkoholizam može izlečiti?

Alkoholizam se može lečiti, ali se ne može izlečiti!

Nažalost, alkoholizam nije kao ostale bolesti, npr: upala pluća, kamen u žuči, uganuće, kašalj, itd.

Kod ovih bolesti posle intervencije lekara i sprovođenjem određene terapije uz pomoć lekova, posle izvesnog vremena dolazi do izlečenja. Međutim, za alkoholizam to ne možemo kazati. Možemo kazati da se osoba zalečila. Niko ne može da garantuje da će jednom uspostavljena apstinencija trajati za sva vremena. Problem je u tome, da je alkoholičar, bez obzira da li se lečio ili ne, izgubio kontrolu nad svojim pijenjem. On tu kontrolu više ne može da uspostavi, bez obzira koliko vremena je apstinirao. Zbog toga sa prvom popijenom čašicom se vraća u začarani krug alkoholizma. Recidiv može da nastupi posle par dana, meseci, čak i godina! Znam par slučaja gde je recidiv nastupio posle 15 ili 20 godina! Zbog toga stalno treba biti na oprezu! Najvažnije je prepoznati krizu. Zato možemo kazati da je alkoholizam recidivantna bolest.

Lečeni alkoholičar do kraja života mora da bude na oprezu i da ne popije više ni kapi alkohola!

Nazad