Da li alkohol preuzima moj život?

 

Postoje mnogi znakovi upozorenja koji pokazuju na to da alkohol polako preuzima život osobe. Oni moraju da se uzmu ozbiljno. Ako se neki pojavi samostalno, kao izolovani incident, onda ne znači problem. Međutim, ako se nekoliko od ovih znakova upozorenja javlja zajedno ili često, to znači da alkohol preuzima vaš život. Znakovi su sledeći:

Nazad