Zloupotreba Antabusa

 

Kod lečenja alkoholizma se u terapiju uvode i izvesni lekovi, od kojih je najvažniji Antabus.

Za hemijsko sredstvo Antabus vezuje se svojstvo da jednom uzeto onemogućava konzumiranje alkoholnih pića, zbog reakcije koje nastaju tom prilikom. Antabus se u upotrebi nalazi pod raznim fabričkim imenima, kao na primer: Tetidis, Abstinil, Aversan, Esperal, itd. Hemijska svojstva i delovanje su im ista, pa i u slučajevima kada se bolesniku daju u obliku tablete ili injekcije.

 

Ukoliko se posle uzimanja Antabusa konzumira alkoholno piće, pojavljuju se jako izraženi simptomi intoksikacije. U početku se pojavljuje povišeni krvni pritisak, crvenilo u licu, lupanje srca, gušenje, glavobolja, mučnina i povraćanje, strah propraćen širenjem zenica, itd., sve do mogućnosti nastanka smrtnih komplikacija. Bolesniku sa pomenutim reakcijama može se pružiti pomoć isključivo u zdravstvenim organizacijama uz pomoć sredstava za dezoksidaciju.

Svakoj Antabus terapiji mora da prethodi saglasnost pacijenta, nakon toga se pristupa pripremno - ispitnim radnjama kao što su na primer: pregled krvi, kardiovaskularni pregledi, internistički pregledi, itd. Tek nakon saglasnosti bolesnika i svih potrebnih pregleda otpočinje se sa upotrebom Antabusa.

Na osnovu do sada uočenih karakteristika u primeni Antabusa, mogu se sumirati neka pozitivna i negativna mišljenja o njemu.

Pozitivne strane primene Antabusa:

  1. Upotreba Antabusa daje podršku i snagu alkoholičaru da neko vreme ne pije, s tim što se u međuvremenu mogu realizovati druge metode lečenja alkoholizma, koje garantuju trajniji rezultat.

  2. Antabus ima izvanredno pomoćno psihoterapijsko delovanje kod alkoholičara koji je motivisan za lečenje i koji je uključen u kompleksne socijalne - psihijatrijske postupke.

  3. Antabus ima minimalno toksično (otrovno) delovanje (gotovo ne merljivo), te ga bolesnik može uzimati duže vreme (nekoliko godina), bez potrebe specijalnih laboratorijskih kontrola.

Negativne strane primene Antabusa:

  1. Davanje Antabusa bolesniku bez njegovog pristanka je zabranjeno, zbog opasnosti nastanka teških posledica usled paralelnog uzimanja Antabusa i alkoholnog pića, zbog čega u nekim slučajevima mogu nastupiti i smrtni slučajevi.

  2. Usled upotrebe Antabusa mogu da se pojave i tz. antabus psihoze. One predstavljaju lakše ili teže psihičke reakcije, a pojavljuju se u obliku akutnog ili hroničnog psihosindroma.

  3. Prestankom upotrebe Antabusa, bolesnik može ponovo otpočeti sa pijenjem alkoholnih pića, bez prisustva ranije opisanih štetnih reakcija, ukoliko u međuvremenu nije započet psihoterapijski i socioterapijski tretman.

  4. Moguće su smetnje lakše prirode, iako bolesnik ne pije alkoholna pića, kao np.: preterana pospanost, umor, slabljenje polne moći i dr.

  5. Antabus ne leči alkoholizam.

Mnogima se čini da je Antabus dovoljan da se prestane sa pijenjem. Zbog toga pokušavaju da bez lekarskog uputstva daju drugome Antabus. Tada mogu da nastupe komplikacije koje nisu poželjne, a koje mogu biti vrlo opasne.

Prvo, može se dogoditi da osoba i ne zna da je uzela lek. To je sistem dobronamerne podvale, kada se lek rastvara u čaju, kafi ili jelu i skriveno daje alkoholičaru.

Sve sa nadom da će to uticati da se dotičnoj osobi zgadi alkohol i da ga više ne pije. Međutim, zbog pijenja pića na Antabus, može doći do Antabus - alkoholne reakcije, što je opisano gore. Alkoholičar ne razume šta ne valja, zašto ima ove simptome. Osoba koja mu je podmetnula Antabus i ako sluti da je zbog toga došlo do ovih burnih reakcija, ne sme da prizna. Zato se ne zove odmah hitna pomoć, što često za posledicu ima smrtni ishod.

Drugo, lek se može predozirati, dati u momentu kada je osoba pod dejstvom alkohola, a tada mogu da nastupe i konfuzna psihička reagovanja u vidu toksičke psihoze ili duševnih poremećenosti, kada alkoholičar reaguje paničnim strahom, depresijom i eventualnim pokušajem samoubistva ili ugrožavanjem tuđih života.

Kao što se vidi, davanje Antabusa bez konsultovanja sa lekarom je jako rizično i opasno. Nažalost, kada se to dogodi (zbog dobronamernih razloga) i kada dođe do neželjenih efekata, odmah se okrivljuje lek, a ne nestručno i nedozvoljeno manipulisanje lekom. Nije lek krivac, nego osoba koja je na svoju ruku upotrebila lek na nedozvoljen način.

Bolje je porazgovarati sa alkoholičarem i pronaći način na koji se može na njega uticati kako bi prihvatio lečenje. A u dispanzeru će lekari odrediti pravu dozu Antabusa.

Nazad