Prognoza lečenja

 

Sigurne prognoze u lečenju alkoholizma nema.

Ako treba nabrajati povoljne faktore, onda sigurno na prvom mestu stoji stepen volje i lične inicijative u donošenju odluke o lečenju. Što je više motiva za lečenje i što ih alkoholičar jasnije i odlučnije iznosi prilikom javljanja na lečenje, to više verujemo u uspeh.

No postoje i mnogi objektivni momenti koje, na žalost, ne možemo da izbegnemo.

Ako se samo leči alkoholičar, a loši odnosi u porodici ili na radnom mestu se ne izmene nabolje, pa na bolesnika nastave da deluju oni isti faktori koji su ga i gurnuli na put alkoholizma, onda je, jasno, prognoza lošija.

Nadalje, često se pokaže da je važnije posvetiti više pažnje i terapijskih napora osnovnoj duševnoj bolesti ili deformaciji koja je dovela do alkoholizma, nego samom alkoholizmu kao takvom.

Samo je jedno sigurno: i najiskusniji stručnjak se prevari u prognozi i to u oba smera: tamo gde očekuje najgore- postigne se uspeh, a tamo gde se prognoza čini vrlo povoljnom, uspeh izostane.

Nazad