Preporuke za period lečenja

 

 

U periodu lečenja apstinent bi trebao da se pridržava sledećeg:

Nazad