Pitanja iz alkoholizma

 

  Pitanje br. 1
Alkohol stvara rđavu naviku.  
Da
Ne
  Pitanje br. 2
Alkoholizam je bolest.  
Da
Ne
  Pitanje br. 3
Određeni simptomi opominju ljude da njihovo konzumiranje alkohola može dovesti do alkoholizma.  
Da
Ne
  Pitanje br. 4
Pijanstvo i alkoholizam su jedno te isto.  
Da
Ne
  Pitanje br. 5
Alkoholizam utiče jedino na muškarce.  
Da
Ne
  Pitanje br. 6
Alkoholizam se može izlečiti.
Da
Ne
  Pitanje br. 7
Alkoholičarima se može pomoći.
Da
Ne
  Pitanje br. 8
Oni koji piju samo pivo ne mogu da postanu alkoholičari.  
Da
Ne
  Pitanje br. 9
Svako ko pije može da postane alkoholičar.  
Da
Ne