Pitanja o uticaju alkohola na osobu

 

  Pitanje br. 1
Umerena potrošnja alkoholnih pića uglavnom nije štetna za zdravlje.  
Da
Ne
  Pitanje br. 2
Svi reaguju na isti način na istu količinu alkohola.  
Da
Ne
  Pitanje br. 3
Niska osoba je više pogođena sa alkoholom nego visoka osoba.  
Da
Ne
  Pitanje br. 4
Alkohol utiče na žene drugačije nego na muškarce.  
Da
Ne
  Pitanje br. 5
Konzumacija alkohola poboljšava seksualni čin.  
Da
Ne
  Pitanje br. 6
Alkohol prvo utiče na naša osećanja moralnog rasuđivanja, a posle na našu fizičku koordinaciju.
Da
Ne
  Pitanje br. 7
Čak i male količine alkohola mogu da dovedu do oštećenja telesnih organa.
Da
Ne
  Pitanje br. 8
Zloupotreba alkohola može uzrokovati cirozu jetre.  
Da
Ne
  Pitanje br. 9
Opasno je piti alkohol na lekove.  
Da
Ne
  Pitanje br. 10
Osoba može umreti od trovanja alkoholom.
Da
Ne
  Pitanje br. 11
Pijenje previše alkohola samo jednom prilikom može da ubije osobu.  
Da
Ne
  Pitanje br. 12
Povraćanje je deo odbrane tela protiv trovanja alkoholom.
Da
Ne