Napišite svoju priču!

 

Moj život i alkohol

 

Ja sam odrastao u sredini gde ima mnogo šljiva i vinove loze. Zbog toga se u ogromnim količinama proizvode i konzumiraju alkoholna pića. Nažalost, i deci daju za vreme verskih i drugih praznika da popiju malo alkohola. Zato sam i ja vrlo rano došao u kontakt sa njim.

Niko nije obratio pažnju na moje prvo pijanstvo

Alkohol je sve češće bio prisutan u mom zivotu. Pratio je sva zbivanja i sve događaje, a ponekad je bio glavni izazivač nekih dešavanja. 

Prekinuo sam školovanje i izgubio mnoge godine svog života. Godine koje su trebale da budu najlepše godine mog života. Ostale su protraćene zbog alkohola. Zbog kojeg sam nanosio patnje i sebi i drugima, bez vidljive potrebe i razloga. Izgubio sam ljubav, poverenje, autoritet, zdravlje.

Promašio sam život!

Sad, posle par godina nepijenja, teško je vratiti sve na svoje mesto. Neke stvari se mogu popraviti, a neke ne. A ja moram sa tim saznanjem da živim i da bar sad pokušam da budem čovek!

 

Zoki


<< Životna prièa|Tanka linija >>


Nazad