Encefalopatija

 

Encefalopatija je u širem smislu reči svako oštećenje mozga. Obično se tom opštem nazivu dodaje pridev, koji ga bliže označava, npr. alkoholna encefalopatija, traumatska encefalopatija, itd.  Alkoholne encefalopatije su svi klinički sindromi, kod kojih se u toku alkoholizma javlja oštećenje mozga.

Wernickeova encefalopatija je klinički sindrom koji je Wernicke opisao 1881. godine u svom udžbeniku neurologije, u vezi sa tri slučaja. Taj isti sindrom opisao je još 1875. godine U Francuskoj Gayet, pa francuzi bolest nazivaju Gayet- Wernickeova encefalopatija. U dva slučaja koji je napisao Wernicke, reč je bila o alkoholičarima. Sa patološko- anatomskog stanovišta reč je o krvarećem upalnom stanju, sa degeneracijom u pojedinim moždanim područjima. Bolest ponekad počinje naglo. Javlja se sa pomanjkanjem apetita, povraćanjem, paralizama očnih mišića, promenama na zenicama, koje ponekad ličeArgyll- Robertsonovoj zenici, zatim delirantnom psihičkom slikom, nesanicom, itd. Bolest često prate simptomi polineuritisa. Ponekad se javlja i retrobulbarni neuritis vidnog živca. Već u toj fazi bolesnik zapada u vrlo teško stanje, često sa slikom krajnje mršavosti. Wernickeova encefalopatija je uvetovana manjkavom prehranom, naročito nedostatkom vitamina B1, a najčešće se susreće kod hroničnih alkoholičara. Lečenje velikim dozama vitamina B1 daje dobre rezultate.

Hepatalna encefalopatija je oštećenje mozga sa odgovarajućom kliničkom slikom kod težih obolenja jetre. Jetra alkoholičara je često oštećena, a česte su i slike encefalopatije, pa je vrlo teško izdvojiti kliničku sliku encefalopatije uzrokovane samo lezijom jetre. Neki autori smatraju, da su karakteristični simptomi hepatalne encefalopatije: euforija (bezrazložno, nekritično veselo raspoloženje), pospanost, gubitak autokritike, moralna redukcija ličnosti, tremor ruku i prstiju i epileptični napadi.

Niacinska encefalopatija se javlja zbog manjka nikotinske kiseline, a opisali su je Jolliffe i saradnici 1940. godine. Reč je o relativno retkom sindromu tokom alkoholizma, koji se manifestuje demencijom uz smetenost. Postoje i neurološki simptomi: ekstrapiramidna rigidnost mišića, pri pasivnim kretnjama simptom zupčanika, te refleks hvatanja i sisanja. U toku lečenja, preporučuje se davanje i drugih vitamina B-grupe pored nikotinske kiseline. Prognoza je relativno dobra, uz opisano lečenje, ali često ostaju posledice u obliku lakše izražene demencije.

Nazad