Pseudoparaliza alkoholna

 

Pseudoparaliza alkoholna je psihijatrijsko obolenje, koje se kod pojedinih bolesnika javlja tokom alkoholizma. Moždana su oštećenja slična onima pri progresivnoj paralizi. Klinička slika je jako slična, tako da je nekada diferencijalna dijagnoza između tih obolenja vrlo teška. (Progresivna paraliza je teško duševno obolenje izazvano luesom)

Nazad