Alkoholne psihoze

 

Alkoholne psihoze su teški akutni, subakutni ili hronični psihijatrijski sindromi kod alkoholizma. Od drugog svetskog rata broj alkoholnih psihoza u većini zemalja raste. Poznato je da alkohol izaziva veliki broj psihičkih poremećaja. Još uvek nije sasvim jasan mehanizam njihovog javljanja, i ako je očito da dolazi do direktnog ili indirektnog oštećenja mozga alkoholom. Neki tvrde da do oštećenja dolazi tako, da alkohol direktno oštećuje nervnu ćeliju sa kojom dolazi u dodir. Drugi smatraju da do oštećenja dolazi tek posredno, pošto alkohol već ošteti jetru i dovede do prehrambenog deficita i zbog pomanjkanja vitamina B1, koje je kod alkoholičara redovno. Postoje i druge hipoteze.

Simptomatske psihoze su psihoze koje se javljaju kao posledica oštećenja mozga kod različitih bolesti. Najčešće se javljaju u akutnom obliku pod kliničkom slikom deliriuma, a u hroničnom obliku pod slikom demencije. Simptomatske psihoze akutnog tipa javljaju se relativno često tokom pojedinih infektivnih bolesti, a mogu se javiti u akutnom ili hroničnom obliku kod avitaminoze, kod intoksikacija, kod alkoholizma, itd.

Toksičke psihoze su psihotična stanja uvetovana delovanjem različitih otrova. Pripadaju grupi tzv. organskih psihoza. Toksičke psihoze najčešće su izazvane alkoholom i narkoticima. U akutnoj fazi psihopatološki ih karakteriše delirijum ili smeteno stanje. U akutnoj fazi, toksičke psihoze obično su reverzibilne i imaju dobru prognozu. U hroničnoj fazi karakteriše ih demencija i često su ireverzibilne naravi.

Nazad